Ara-rahoitteisten vuokra-asuntojen hakeminen

Vuokra-asuntoja haetaan vuokrataloyhtiöiden omistajilta. Asuntojen omistajia löytää internetsivuilta esimerkiksi käyttämällä hakusanaa ”vuokra-asunnot”. Suuri osa vuokra-asuntojen omistajista käyttää sähköistä hakujärjestelmää, johon pääsee kirjautumaan verkkopankkitunnuksilla tai vuokratalon omistajan toimittamilla tunnuksilla.

Asuntohakemuksen voi tehdä myös paperilomakkeella, joka allekirjoitetaan ja toimitetaan vuokratalon omistajalle. Hakemuksia saa vuokra-asuntojen omistajilta sekä kunnan asuntoasioita hoitavalta viranomaiselta. Jos hakijalla on vaikeuksia asuntohakemuksen täyttämisessä, voi hakija pyytää apua esimerkiksi hakemansa vuokratalon omistajan asiakaspalvelusta tai kunnan asiakaspalvelupisteistä.

Asuntohakemuksen liitteet

Asuntohakemukseen on liitettävä seuraavia asiakirjoja:

 • palkkatodistukset bruttokuukausiansioista kaikilta huoneistoon muuttavilta ja työssäkäyviltä henkilöiltä
 • todistus eläkkeen määrästä, brutto euroa/kk (esitäytetty veroilmoitus)
 • viimeisimmän esitäytetyn veroilmoituksen osa, jonka otsikkona on varallisuus (yli 18-vuotiailta). Jos hakija ei ole säilyttänyt verottajan lähettämää esitäytettyä veroilmoitusta, saa ilmoituksen OmaVero-nettisivujen kautta.
  • jos hakijalla on varallisuutta, voidaan harkinnan mukaan pyytää myös esitäytetyn veroilmoituksen osa, jonka otsikkona on velat
  • jos hakijan ilmoittamat tulot poikkeavat esitäytetyn veroilmoituksen tiedoista, voidaan harkinnan mukaan pyytää verotuspäätös viimeksi vahvistetusta verotuksesta
   • esimerkiksi tapauksissa, joissa hakija ja asukasvalitsija ovat eri mieltä huomioon otettavista tuloista.
 • pankin selvitys rahoitusomaisuudesta (asiakkuusilmoitus); tilien saldot, velat, sijoitukset yms. omaisuus. Lataa Aran lomakepohja pankin selvityksestä (doc)
 • selvitys omaisuuden käyvästä arvosta, jos jollain huoneistoon muuttavista henkilöistä on varallisuutta
 • kiinteistöverolipun selvitysosa omistetuista kiinteistöistä
 • muut mahdolliset todistukset, joihin hakija haluaa vedota
 • tuomioistuimen päätös muuttovelvoitteesta
 • raskaustodistus
 • opintotodistus
 • tulot edelliseltä ja kuluvalta vuodelta, jos henkilön kuukausitulot vaihtelevat kausittain huomattavasti:
  • esimerkiksi useita kuukausia kestävä projekti- tai kausiluontoinen työ, esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosan tietoja voi myös hyödyntää keskimääräisen bruttokuukausiansion määrittelyssä näissä tapauksissa.
 • oleskelulupa (ei sis. opiskelijoita)

Lisäksi hakemukseen on liitettävä seuraavat selvitykset, jos perhe muuttaa omistusasunnosta työpaikan johdosta toiselle paikkakunnalle vuokra-asuntoon:

 • selvitys lähtöpaikkakunnalla sijaitsevan oman asunnon käytöstä (varallisuudesta voidaan vähentää oman asunnon arvo, mahdollinen vuokratulo otetaan huomioon perheen tulona)
 • työnantajan todistus uudesta työpaikasta.
Julkaistu 22.10.2019 klo 7.56, päivitetty 23.11.2023 klo 9.13