Yhteisöjen ja järjestöjen edustajat nimetty asumisoikeusasioiden valtakunnalliseen neuvottelukuntaan

Uutinen 10.1.2023 klo 15.24


Ympäristöministeriö on asettanut valtakunnallisen asumisoikeusasioiden neuvottelukunnan ensimmäiseksi toimikaudeksi 1.1.2023-31.12.2024.

Neuvottelukunnasta säädetään asumisoikeusasunnoista annetun lain (393/2021) 54 §:ssä. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata asumisoikeusjärjestelmän toimintaa, tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja sekä muulla tavoin kehittää
asumisoikeusasumista koskevia asioita.

Neuvottelukunnan kokoonpano on seuraava (suluissa henkilökohtainen varajäsen):

  • Asoasunnot Uusimaa Oy: Jari Tyvimaa
  • Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy: Mikael Friman (Tuula Martin) ja Jari Riskilä (Eva Petäjä)
  • AVAIN Asumisoikeus Oy: Virpi Ylönen (Raimo Salovuori) ja Elias Kiviranta (Jan Harti)
  • Helsingin Asumisoikeus Oy – HASO: Nina Maskulin (Evgeni Semenov) ja Juha Viljakainen (Katja Remes)
  • Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry: Vilma Pihlaja (Jouni Parkkonen)
  • Mikkelin Asumisoikeus Oy: Seija Korpinen (Jarmo Järvinen) ja Hannu Sormunen (Hannele Vehmanen)
  • Suomen Asumisoikeusasukkaat SASO ry: Veli Savolainen (Tiina Uimonen)
  • Varttuneiden Asumisoikeusyhdistys JASO: Anna Maunula (Tapio Ruosteinen)

Jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnassa on jäsenenä enintään yksi asumisoikeuden haltijoiden edustaja ja yksi edustaja kustakin asumisoikeusyhteisöstä. Neuvottelukuntaan voi osallistua ympäristöministeriön, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ja Valtiokonttorin edustajia.

Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Neuvottelukuntaan nimetyt yhteisöt ja järjestöt (pdf, ympäristöministeriö)