VTV arvioi ARAn toimintaa ja rahoitusvälineiden toimivuutta

Uutinen 7.2.2023 klo 8.18

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on arvioinut ARAn onnistumista asuntopolitiikan toimeenpanijana. Kokonaisuutena tavoitteet ovat toteutuneet hyvin.

Tarkastuskertomuksessa arvioidaan asuntopolitiikalle asetettuja tavoitteita sekä asuntotuotannon rahoitusinstrumentteja ja -prosessia. Lisäksi arvioitiin ARAn toimintaa ohjaus- ja valvontatehtävissä sekä riskienhallintapolitiikkaa ja -menettelyjä.

VTV toteaa, että ARAn myöntämillä lainoilla, avustuksilla ja tuilla toteutettava asuntotuotanto täydentää vapaarahoitteista asuntotuotantoa. Keskeinen havainto on, että suurissa kaupungeissa kohtuuhintaisten, sosiaalisin perustein myönnettävien vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, jota on vaikea ratkaista markkinaehtoisella asuntotuotannolla.

Korkotuki- ja takauslainojen hyväksymisvaltuudet ovat riittäneet hyvin. Rakentamisen määrää rajoittavat kuitenkin kohtuuhintaisten tonttien saatavuus sekä ARAn vaatimukset hankkeiden kustannus- ja laatutasolle, VTV:n raportti kertoo.

VTV:n mukaan omistusasumista voidaan edistää niin sanotuilla välimuodon hallintamalleilla.

”On hyvä, että VTV kiinnitti huomiota myös siihen, että omistusasumista voitaisiin edistää niin sanotuilla välimuodon hallintamalleilla, joissa on sekä vuokra- että omistusasumisen piirteitä. Näitä ovat esimerkiksi osuuskunta ja vuokra-asunnon lunastaminen omaksi”, ARAn ylijohtaja Hannu Rossilahti toteaa.

ARAlle asetetut tulostavoitteet ovat kokonaisuutena toteutuneet hyvin. ”Pidän myönteisenä, että tarkastus toteutettiin ja ARA-tuotannon merkitys sekä ARAlle asetetut laaja-alaiset tulostavoitteet nostettiin esiin. Tarkastusraportissa esitettyihin kehittämiskohteisiin ja suosituksiin kiinnitämme huomiota viraston toiminnan kehittämisessä ja resurssien suuntaamisessa”, ylijohtaja Rossilahti summaa.

LUE tarkastuskertomusAsumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA asuntopolitiikan toimeenpanijana. Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 2/2023 (pdf)

LUE VTV:n tiedote