Ukrainan jälleenrakennusfoorumi pohti asumista

Uutinen 27.2.2023 klo 16.21

Ukrainan asuntokannan jälleenrakentamista pohdittiin helmikuussa Haagissa yli 400 osallistujan voimin. ARAn Jarmo Lindén oli mukana kutsuttuna alustajana.

Foorumissa jaettiin tietoa ja kokemuksia. Myös Suomen kokemukset kiinnostivat. Lindén kertoi Suomen mallin peruselementeistä eli miten asuntokysymystä on maassamme ratkottu eri aikoina. Suomen lisäksi esillä oli Wienin tapa toteuttaa kohtuuhintaista asumista.

”Ukraine’s housing recovery forum – rebuilding a place to call home” -tapahtuma oli Hollannin ympäristöviraston (PBL) ja ukrainalaisten yhdessä järjestämä. Järjestäjien lisäksi alustajia kuultiin mm. EU:sta, Kansainvälisestä valuuttarahastosta (IMF) ja Euroopan Investointipankista (EIP).

 

 

”Oli ilo tavata nuoria ukrainalaisia, jotka suunnittelevat maansa asuntojärjestelmää uusiksi. Tarve vuokra-asumiseen on kasvanut kovasti, mm. siksi että 5,4 miljoonaa ukrainalaista asuu sodan seurauksena maassa sisäisinä pakolaisina”, Jarmo Linden kertoo.

Puheenvuorossaan Lindén painotti, että vuokra-asumisen edistämiseen tarvitaan kansallinen viranomainen, kunnalliset vuokrataloyhtiöt ja hyvä yhteistyö valtion ja kuntien välillä.

Itä-Euroopan tavoin Ukrainan asuntokanta yksityistettiin 1990-luvun alussa, mutta suuri osa näistä omistusasujista ei kykene vastaamaan asumiskustannuksistaan. Osallistujia kiinnostikin myös Suomen asunto-osakeyhtiömalli, ja se, miten taloyhtiöt huolehtivat talojen ylläpidosta ja korjaamisesta. 

Jarmo Linden Haagissa
Jarmo Lindén painotti valtion ja kuntien yhteistyön tärkeyttä.

Lisätietoja tapahtumasta löytyy PBL:n sivuilta, mm. tapahtuman videotallenne.