Ukrainalaisten majoittaminen ei enää edellytä käyttötarkoituksen muutosta

Uutinen 13.1.2023 klo 11.14

ARA-toimijat ovat voineet tarjota Ukrainasta paenneille henkilöille majoitusta ARA-asunnoissa, mikäli he ovat hakeneet asunnoille käyttötarkoituksen muutosta. ARA on käsitellyt ukrainalaisia koskevat käyttötarkoituksen muutokset ilmoitusmenettelyllä.

Suomessa on päätetty ulkomaalaislain väliaikaisesta muutoksesta, jotta tilapäistä suojelua saaneiden ukrainalaisten oleskeluluvat voivat jatkua ilman erillistä hakua. Lain väliaikaisella muutoksella varmistetaan, että Suomessa myönnetty oleskelulupa on voimassa niin kauan, kun tilapäinen suojelu EU:ssa jatkuu. Väliaikainen lakimuutos on voimassa 19.1.2023–4.3.2025. Tällä hetkellä tilapäinen suojelu EU:ssa on voimassa 4.3.2023 saakka, jonka jälkeen suojelu jatkuu automaattisesti vuodella, ellei neuvosto päätä sen lakkauttamisesta. Tilapäinen suojelu voi kestää yhteensä enintään kolme vuotta.

Vähintään vuoden oleskeluun oikeuttavan oleskeluluvan vaatimus täyttyy ja tilapäistä suojelua saaneet ukrainalaiset rinnastetaan asukasvalinnoissa Suomen kansalaiseen. Jatkossa ARA-toimijat voivat valita asukkaiksi ukrainalaisia ilman käyttötarkoituksen muutosta. Valinnoissa noudatetaan normaaleja asukasvalintaperusteita. Mikäli asuminen perustuu muuhun kuin vuokrasopimukseen, edellyttää majoittaminen edelleen käyttötarkoituksen muutosta. Kyseiset käyttötarkoituksen muutokset käsitellään edelleen ilmoitusmenettelyllä.

Tässä ohjeet käyttötarkoituksen muutokseen ARAn verkkosivuilla