Rahoitushaku vuoden 2024 tutkimus- ja kehittämishankkeille on avattu

Uutinen 28.8.2023 klo 12.58

Kehittämisraha on tarkoitettu hankkeille, jotka liittyvät kestävään ARA-rakentamiseen, erityisryhmien asumiseen, asumisen suunnitteluun kunnissa tai ARA-asumiseen ja asuntomarkkinoihin. Hankkeiden tulosten toivotaan hyödyttävän koko ARAn toimialaa.

Hankkeiden tarkoitus on tuottaa uutta tietoa, kehittää uusia toimintatapoja ARA-asumiseen tai edistää sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää asumista.

Kehittämisrahaa jaetaan tässä haussa yhteensä enintään 400 000 €.

Rahoituksen hakeminen vuonna 2024 alkaville tutkimus- ja kehittämishankkeille on avoinna 15.11. saakka.

LUE tarkemmat ohjeet