Johtokunnan tiedonanto: Valtion asuntorahaston kassa ei riitä jo tehtyihin sitoumuksiin

Uutinen 17.11.2023 klo 13.03

Valtion asuntorahaston ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran johtokunta esittää tiedonannossaan huolensa rahaston tulevaisuudesta: Hyvin karkeasti arvioiden nykyisellä korkotasolla Valtion asuntorahaston kassa pystyy kantamaan vielä kymmenen vuotta suoritukset, joihin on taloudellisesti sitouduttu. Johtokunnan näkemyksen mukaan noin kymmenen vuoden kuluttua on varauduttava huolehtimaan rahaston taloudellisista sitoumuksista yksinomaan valtion budjettivaroin.

Valtion asuntorahaston varoista maksetaan ARAn eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen myöntämät tuet ja avustukset. Valtiokonttorin myöntämistä tuista rahaston varoja käytetään muun muassa aravayhteisöille myönnettäviin taloudellisiin tervehdyttämistoimiin sekä -avustuksiin. Lisäksi rahaston varoista maksetaan luottotappiot ja takauskorvaukset. Myönnettyjen tukien ja avustusten määrä oli 236 miljoonaa euroa vuonna 2022.

LUE tiedonanto kokonaisuudessaan

Lisätietoja:
Sanna Pälsi, johtokunnan puheenjohtaja, p. 0295 50 2210 
Miira Riipinen, johtokunnan varapuheenjohtaja, p. 040 824 4401