ARAn avustuksia ja tukia ei saa käyttää Venäjän hyökkäyssotaan liittyvien pakotteiden vastaisesti

Uutinen 17.8.2023 klo 15.24

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) avustuksia ja tukia saavien on varmistettava hankkeissaan, ettei avustuksia ja tukia käytetä suoraan tai välillisesti tavalla, joka olisi YK:n tai EU:n asettamien pakotteiden vastaista.

YK ja EU ovat asettaneet Venäjälle ja Valko-Venäjälle pakotteita Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan. Pakotteet koskevat maiden lisäksi myös niihin sidoksissa olevia, erikseen nimettyjä yrityksiä, yksityishenkilöitä ja toimielimiä. Valtionavustuksen saajan on noudatettava näitä pakotemääräyksiä siinä toiminnassa, johon avustus on myönnetty.

Avustusten ja tukien saajan tulee varmistua, etteivät avustukset ja tuet kanavoidu YK:n turvallisuusneuvoston pakoteluettelossa tai EU:n pakoteasetuksissa mainituille tahoille. Nämä tahot eivät voi myöskään osallistua hankkeiden toteuttamiseen.

Tukien ja avustusten saajan on ilmoitettava ARAaan viipymättä, jos havaitsee pakotteiden vastaista toimintaa.

On myös hyvä muistaa, että avustettavassa toiminnassa noudatetaan Suomen perustuslakia ja yhdenvertaisuuslakia eikä pelkkä kansalaisuus ole peruste asettaa yksittäistä henkilöä tai henkilöryhmää eriarvoiseen asemaan.

LUE lisää ulkoasiainministeriön sivulta