ARA-asumisen raivaaja -tunnustus pitkäjänteisestä Espoon Suvelan asuinalueen kehittämisestä

Uutinen 23.5.2023 klo 15.15

Espoon Asunnot Oy ja Espoon kaupunki ovat saaneet ARA-asumisen raivaaja -tunnustuksen Suvelan asuinalueen kokonaisvaltaisesta, pitkäjänteisestä ja innovatiivisesta kehittämisestä. Kohtuuhintaisen ARA-asumisen kehittämistyö Suvelassa on ollut esimerkillistä, monipuolista ja rohkeaa.

Espoon Asunnot Oy ja Espoon kaupunki ovat tehneet pitkäjänteistä uudistustyötä Espoon Suvelan uudistamiseksi jo yli 12 vuoden ajan. Kehittämistyön aikana kaupunki on tehnyt alueelle kaavamuutoksen. Mukana työssä ovat olleet myös NAL Asunnot ja Avara Oy.

Suvelassa on muun muassa purettu käyttöikänsä päähän tullutta vanhaa asuntokantaa ja rakennettu tilalle uusia, energiatehokkaita rakennuksia. Uudet asunnot vastaavat paremmin asukkaiden nykyisiä asumistarpeita.

Uudistamishankkeessa on saatu tasapainotettua Suvelan alueen asuntojen hallintamuotojakaumaa yhteistyöhön osallistuneiden muiden rakennuttajatahojen kanssa. ”Alueen uudistamisesta voi ottaa mallia myös segregaation poistamiseen tai vähentämiseen muuallakin”, ARAn ylijohtaja Hannu Rossilahti sanoo.

Suvelan alueen kehittäminen on uudistanut kaupunginosan mainetta myönteisesti. Hanke jatkuu edelleen.

Suvelan alueella sijaitseva Kirstinharjun uudiskortteli palkittiin helmikuussa 2023 Espoon ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen HURRAA! -palkinnolla. Tunnustus myönnetään erityisen ansiokkaasti ja onnistuneesti toteutetulle rakennettuun ympäristöön liittyvälle teolle.

Espoon Asunnot Oy on tehnyt esimerkillistä ja monipuolista ARA-asuntokannan kehittämistyötä ja saanut tunnustusta jo aikaisemminkin. ARA myönsi yhtiön kohteelle, Magneettikatu 14, Vuoden parhaat ARA-neliöt -tunnustuspalkinnon vuonna 2018. Magneettikatu 14 edustaa poikkeuksellisen näyttävää arkkitehtuuria, laadukasta ja kestävää rakentamista sekä samalla elinkaarikustannuksiltaan kohtuuhintaista asumista.

ARA raivaaja tunnustuspalkinto 2022
Tunnustuksen jakotilaisuudessa olivat (kuvassa vasemmalta): Mikko Kivinen ja Anne Savolainen Espoon kaupungilta, Pirjo Räihä ja Jaakko Kammonen Espoon Asunnot Oy:stä sekä ARAn Hannu Rossilahti ja Marianne Jauhola.


ARA-asumisen raivaaja -tunnustuksella ARA kannustaa asumisen kehittämiseen

ARA kannustaa ARA-asumisen raivaaja -tunnustuksella kuntia, vuokrataloyhteisöjä ja muita toimijoita kehittämään ARA-asuntokantaa ja asunto-oloja kokonaisvaltaisesti, pitkäjänteisesti ja innovatiivisesti. Tunnustuksen saaja on ansioitunut kehittämään asumista monipuolisesti ja rohkeasti ja myös taloudellisesti vaikeassa toimintaympäristössä.

ARA jakaa tunnustuksen vuosittain kunnalle, vuokrataloyhteisölle tai muulle toimijaorganisaatiolle, joka on

  • tehnyt tai tekee merkittävää työtä ARA-asuntokannan ja asunto-olojen kehittämisessä sekä edistänyt valtion tukeman kohtuuhintaisen asuntotuotannon rakentamista
  • toiminnallaan edistänyt uusien toimintatapojen tai menetelmien soveltamista suunnittelussa, rakentamisessa ja perusparantamisessa TAI
  • tehnyt esimerkillistä ja aktiivista työtä asuntokannan, asuinalueiden ja kortteleiden monipuolisessa, innovatiivisessa uudistamisessa ja kehittämisessä.

Aiemmin ARA-asumisen raivaaja -tunnustuksen ovat saaneet

  • Lahden Vanhustenasuntosäätiö, LVAS ja Lahden kaupunki (2021)
  • Kiinteistö Oy Itätuuli Oy ja Kemin kaupunki (2020)
  • Järvenpään Mestariasunnot Oy ja Järvenpään kaupunki ja VAV Asunnot Oy ja Vantaan kaupunki (2019)
  • Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalot ja Haapajärven kaupunki, Kemijärven Roikka Oy ja Kemijärven kaupunki sekä Kiinteistö Oy Suomussalmen Vuokratalot ja Suomussalmen kunta (2018).