ARA valvoo omakustannusperiaatteen toteutumista asumisoikeusasunnoissa

Uutinen 5.1.2023 klo 14.47

ARA on saanut useita yhteydenottoja Helsingin Asumisoikeus Oy HASOn asukkailta, jotka ovat huolissaan käyttövastikkeiden korotuksista. Korotukset saattavat tuntua yksittäisestä asumisoikeuden haltijasta suurilta.

Käyttövastikkeiden kohtuullisuuden selvittäminen on tuomioistuimen toimivaltaan kuuluva asia. ARA puolestaan valvoo sitä, että käyttövastikkeet ovat omakustannusperiaatteen mukaisia. Periaatteen noudattaminen osoitetaan käyttövastikelaskelmilla, jotka asumisoikeusyhtiön on pyydettäessä toimitettava asukkaille, jos ne eivät ole saatavilla sähköisesti.

Mitä omakustannusperiaate käytännössä tarkoittaa?

Omakustannusperiaate tarkoittaa sitä, että käyttövastiketuloilla katetaan asumisoikeusasuntojen ja niihin liittyvien tilojen rahoituksesta ja ylläpidosta aiheutuvat kohtuulliset menot. Käyttövastikkeessa voidaan kerätä myös varoja etukäteen tulevien vuosien perusparannus-, ylläpito- ja hoitokustannuksiin. Asumisoikeusasunnoista perittävää käyttövastiketta voidaan tasata asunnon omistajan eri asumisoikeustalojen kesken. Laissa ei ole säädöksiä siihen, miten tasaus on tehtävä.

Kun käyttövastikkeita korotetaan, on yhtiön hyvä tarkentaa, mistä korotukset johtuvat. Lain mukaan käyttövastikkeen korotuksesta on ilmoitettava asukkaille vähintään 2 kuukautta ennen korotuksen alkua.

Vuonna 2022 kustannukset nousivat poikkeuksellisen paljon esimerkiksi energian hinnan ja lainanhoitokustannusten noustessa, ja sama trendi jatkunee vuonna 2023. Tämä heijastuu myös käyttövastikkeisiin korotuspaineina.

Tilastojen mukaan HASOn käyttövastikkeet ovat olleet huomattavasti edullisempia kuin muiden Helsingissä toimivien asumisoikeusyhteisöjen. Tilastotietoa käyttövastikkeesta löytyy tästä ARAn julkaisusta