ARA mukana Barcelonan Social Housing Festival -tapahtumassa

Uutinen 15.5.2023 klo 16.11
ISHF Barcelona 2023

Kesäkuussa 2023 asumisen ammattilaiset kokoontuvat Barcelonaan International Social Housing Festival -tapahtumaan. ARA on mukana järjestämässä tilaisuutta, jossa tarkastellaan Suomen, Hollannin ja Itävallan asuntopolitiikkaa.

Suomi, Hollanti ja Itävalta ovat kehittäneet jo kauan omanlaistaan kohtuuhintaisen ja sosiaalisen asuntotuotannon järjestelmäänsä. Barcelonassa avataan näiden maiden asuntopoliittisia ratkaisuja. Mitkä toimet ovat osoittautuneet onnistuneiksi valtio- tai kaupunkitasoilla?

Suomen järjestelmä on kehittynyt sotien jälkeen yhdessä hyvinvointiyhteiskunnan kanssa. Suomen järjestelmä on vaatinut sekä asuntopoliittista että sosiaalipoliittista konsensusta.

Sekä Suomessa, Itävallassa että Hollannissa kamppaillaan markkinavoimien ja sosiaalisen asuntotuotannon ristipaineissa. Viime aikoina inflaation kiihtyminen on vaikuttanut elinkustannusten kohoamiseen kaikissa kolmessa maassa, mikä on luonut uudenlaisia haasteita. Miltä tulevaisuus näyttää monenlaisten haasteiden maailmassa? Tähän saamme vastauksia 9.6. pidettävässä tilaisuudessa Challenges and solutions in ‘mature housing systems'.

ARA järjestää lisäksi festivaaleilla asumisneuvontaa käsittelevän tilaisuuden. Tilaisuuden aiheena on miten haasteita kohdatessa voidaan tukea asukkaita ja ehkäistä häätöjä asumisneuvonnan keinoin.

Listätietoa Barcelonan International Social Housing Festival -tapahtumasta 

Kesäkuussa 2022 tapahtumaa isännöivät Helsingissä ARA ja Helsingin kaupunki. Mukana oli 1 000 osallistujaa. Tunnelmia Helsingin festivaaleilta 2022