Uusi avustus asuinrakennusten kaukolämpölaitteistojen uusimiseen matalalämpötilaiseen kaukolämpöön soveltuviksi

Uutinen 25.8.2022 klo 13.46

Avustusta kaukolämpölaitteistojen uusimiseen enintään 90-asteiseen kaukolämpöveteen sopivaksi voi hakea Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAsta arviolta lokakuusta 2022 alkaen. Pientalot voivat saada avustusta enintään 2500, rivitaloyhtiöt enintään 4000 ja kerrostaloyhtiöt 6000 euroa.

Avustusta voi saada kaikkiin asuinrakennuksiin, eli sitä voivat hakea myös pientalojen ja vuokratalojen omistajat. Kiinteistön on sijaittava alueella, jossa laitteiston uusiminen edistää kaukolämpöverkon lämpötilan laskemista.
Lue ympäristöministeriön 25.8.2022 julkaisema tiedote

ARA tiedottaa avustuksen hakemisesta tarkemmin lokakuun kuluessa ja julkaisee hakuohjeen, kun avustus tulee haettavaksi.

Tavoitteena kaukolämpöverkon tai sen osan lämpötilan laskeminen

Avustusta voi saada kustannuksiin, jotka syntyvät kaukolämpölaitteistojen poistamisesta ja korvaamisesta laitteistoilla, joiden kaukolämmön tuloveden lämpötila on enintään 90 celsiusastetta. Myös samassa yhteydessä lämmitysjärjestelmän tasapainotuksesta ja säädöstä syntyvät kustannukset ovat avustuskelpoisia.

Avustuksen hakemisen yhteydessä hakijan täytyy toimittaa selvitys toimenpiteistä sekä kaukolämpöverkon haltijan todennus sijainnista.

Avustuksen määrä

  • Pientaloihin 2 000 euroa lämmönvaihdinlaitteistoa kohden sekä 500 euroa tasapainotettua ja säädettyä järjestelmää kohden.
  • Rivitaloyhtiölle 3000 euroa lämmönvaihdinlaitteistoa kohden ja 1 000 euroa tasapainotettua ja säädettyä järjestelmää kohden.
  • Asuinkerrostaloyhtiölle 4 000 euroa lämmönvaihdinlaitteistoa kohden ja 2 000 euroa tasapainotettua ja säädettyä järjestelmää kohden.

ARA järjestää uudesta avustuksesta kiinnostuneille webinaarin 20.9.2022 klo 14 Microsoft Teams Live -alustalla. Tilaisuuteen voi ilmoittautua 15.9. saakka.

Valtioneuvosto hyväksyi 25.8.2022 avustusta koskevan asetuksen vuosille 2022 ja 2023. Asetus tulee voimaan 1.9.2022. Lue ympäristöministeriön tiedote.

Tiedustelut avustuksen hakemisesta:
ARAn tuotevastaavat Sini Sirén, p. 029 525 0832 ja Kari Lappalainen, p. 029 525 0801
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi(at)ara.fi