Maakaasusta luopujat voivat hakea ARAn energia-avustusta

Uutinen 17.3.2022 klo 9.57

ARAn energia-avustusta voi saada fossiilisesta polttoaineesta luopumisen kustannuksiin.

”Olemme saaneet viime aikoina runsaasti tiedusteluja, voiko maakaasusta luopumiseen saada energia-avustusta”, ARAn ylitarkastaja Sini Sirén kertoo.

Hänen mukaansa ARA voi myöntää energia-avustusta korjaustoimenpiteisiin, joiden myötä luovutaan asuinrakennuksen lämmittämisestä fossiilisella polttoaineella. Fossiilisia polttoaineita ovat esimerkiksi maakaasu, öljy ja kivihiili.

Energia-avustus myönnetään muutoksesta aiheutuneisiin korjaustoimenpiteiden kustannuksiin.

”Avustuksen laskentaan hyväksytään kaikki toimenpiteen aiheuttamat kustannukset, joita ovat esimerkiksi vanhan säiliön ja laitteiston purkaminen sekä uuden lämmitysmuodon laitteistot asennuksineen”, Sini Sirén sanoo.

Energia-avustuksen suuruus on puolet kokonaiskustannuksista.

”Avustuksen saaminen edellyttää, että rakennuksen energiatehokkuus paranee riittävän paljon. Avustuksen maksimimäärä on 4000 euroa per asuinhuoneisto kun prosentuaalinen aleneman täyttyy tai enintään 6000 euroa, jos asuinrakennuksen energiankulutus saadaan muutoksessa lähes nollaenergiatasolle”, Sirén kuvaa.

Energiatehokkuuslaskelma vaikuttaa avustusluokkaan

Jos fossiilinen polttoaine jää täydennyslaitteistoksi tai varalle, sen täytyy näkyä korjaustoimenpiteiden jälkeisessä energiatehokkuuslaskelmassa. E-lukulaskennassa fossiilisen polttoaineen energiamuotokerroin on 1,0.

Jos fossiilinen polttoaine näkyy lopputilanteen energiatehokkuuslaskelmissa, kyseessä ei ole fossiilisella polttoaineella lämmityksestä luopuminen. Tällöin toimenpiteen avustusprosentti riippuu tehtävästä korjaustoimenpiteestä.

Esimerkiksi jos asuinrakennukseen asennetaan uudeksi päälämmönlähteeksi ilma-vesilämpöpumppu ja fossiilinen polttoaine jää täydentäväksi lämmönlähteeksi, avustettava toimenpideluokka on "Lämpöpumppu- ja lämmöntalteenottojärjestelmät", jolloin kustannuksista huomioidaan avustuksen laskennassa 50 % ja mahdollinen avustus on 25 %.

ARAn energia-avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat henkilöt, taloyhtiöt ja ARA-yhteisöt. Avustusta myönnetään vuosina 2020-2022.

Tutustu energia-avustuksen hakuohjeeseen ennen hakemista 

Usein kysyttyjä kysymyksiä energia-avustuksesta - katso kohta 10