Aurinkopaneeleiden hankintaan voi saada ARAn energia-avustusta

Uutinen 15.8.2022 klo 12.12

ARAn energia-avustusta voi saada aurinkoenergian hyödyntämiseen käytettäviin laitteistoihin, kuten aurinkopaneeleihin ja tarvittaviin kaapelointeihin.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää energia-avustuksia asuinrakennuksen omistaville henkilöasiakkaille ja taloyhtiöille energiatehokkuutta parantaviin korjaustoimenpiteisiin. ARAn ylitarkastaja Sini Sirénin mukaan sähkön ja fossiilisten polttoaineiden viimeaikainen kallistuminen ovat tuoneet runsaasti yhteydenottoja ARAan.

”Kevään ja kesän aikana olemme saaneet runsaasti yhteydenottoja liittyen siihen, voiko energia-avustusta saada aurinkopaneeleiden hankintaan. Erityisesti pientalojen omistajat ovat kiinnostuneita aurinkopaneeleiden hankinnasta”, Sirén kertoo.

ARAn energia-avustusta voi saada erilaisiin aurinkoenergiaa hyödyntäviin laitteistoihin, kuten aurinkopaneeleihin ja aurinkoenergialaseihin. Avustuksen ehtona on, että asuinrakennuksen energiatehokkuus paranee riittävästi. Esimerkiksi pientalon energiatehokkuuden tulee korjauksen jälkeen parantua vähintään 44 prosenttia verrattuna rakentamisajankohtaan. Arvioinnissa käytetään E-lukulaskelmia, jotka toimitetaan hakemuksen liitteenä.

”Jos rakennuksessa ei ole aikaisemmin tehty muita energiatehokkuutta parantavia korjaustoimenpiteitä, voi olla, ettei avustamisen ehto täyty. Tällöin aurinkopaneeleiden asennuksen ohessa tulisi tehdä myös muita toimenpiteitä”, Sirén muistuttaa.

 

Avustuksen määrä riippuu toimenpideluokasta

Energia-avustuksen piiriin lukeutuu yli 20 erilaista energiatehokkuutta parantavaa korjaustoimenpidettä, joita voidaan avustaa. Kuhunkin avustusluokkaan on määritelty prosenttimäärät, minkä verran toimenpiteiden kustannuksista otetaan huomioon avustuksen laskennassa. Itse avustuksen määrä on puolet huomioitavista kustannuksista.

Jos asuinrakennukseen esimerkiksi asennetaan aurinkoenergiajärjestelmä ilman kattoremonttia, se kuuluu avustusluokkaan ”lämpöpumppu- ja lämmöntalteenottojärjestelmien sekä aurinkoenergian hyödyntämiseen käytettävät laitteistot, tarvittavine kaapeli- ja putkivetoineen”. Tällöin avustuksen määrä on noin 25 prosenttia hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.

Jos taas aurinkoenergiajärjestelmä asennetaan vesikattoremontin yhteydessä, avustusluokka on ”aurinkoenergiajärjestelmän lisäys vesikatolle vesikaton uusimisen yhteydessä” ja kustannuksiin lasketaan sekä vesikattoremontti että aurinkoenergiajärjestelmä. Tällöin avustuksen määrä on noin 10 prosenttia hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.

Avustuksen maksimimäärä on 4000 tai 6000 euroa asuntoa kohden riippuen siitä, paljonko energiatehokkuus paranee. Avustus lasketaan koko toimenpiteen kustannuksista, johon katsotaan kuuluvaksi kaikki siihen liittyvät laitteisto- ja materiaalihankinnat sekä työt. Samaan toimenpiteeseen ei kuitenkaan voi saada sekä energia-avustusta että kotitalousvähennystä.

”Avustuksen hakemista suunnittelevan kannattaa laskea, minkä julkisen tuen hakeminen on kannattavinta. Joissakin tapauksissa kotitalousvähennys on parempi vaihtoehto, jos toimenpiteen kokonaiskustannukset jäävät alhaisiksi tai työn osuus kustannuksista on suuri. Lisäksi tulee huomioida, että energia-avustusta tulee aina hakea ennen korjaustoimenpiteiden aloittamista, kun taas kotitalousvähennyksen voi hakea töiden valmistuttua”, Sirén tiivistää.

 

ARAn verkkosivuilla on energia-avustuslaskuri, jolla voi arvioida mahdollisesti saatavan avustuksen määrää. Siirry avustuslaskuriin

Jos rakennuksen omistaja asentaa aurinkojärjestelmän itse omaan kiinteistöönsä, avustus laskettaisiin ostolaskuista. Tällöin hakijan on toimitettava erillinen selvitys siitä, että toimenpiteet on suoritettu asianmukaisesti. Siirry Usein kysytyt kysymykset > Toimenpiteet -sivulle

Avustushakemus on aina jätettävä ARAan ennen korjaustoimenpiteiden aloittamista.

Siirry energia-avustuksen verkkosivulle: ara.fi/energia-avustus