ARAlta ensimmäiset uhkasakot energiatodistuksen puuttumisesta

Uutinen 26.10.2022 klo 13.31

Energiatodistus on oltava aina kun rakennusta myydään tai vuokrataan. Kun kehotuksesta ja varoituksesta huolimatta lakia ei noudatettu, ARA joutui asettamaan uhkasakkoja.

Energiatodistus tarvitaan lain mukaan, kun rakennusta tai sen osaa ollaan myymässä tai vuokraamassa. Todistus tarvitaan jo siinä vaiheessa, kun rakennusta ollaan laittamassa vuokralle tai myyntiin, sillä ilmoituksessa tulee mainita rakennuksen energiatehokkuusluokka. Rakennuksen omistajalla on aina vastuu energiatodistuksen hankinnasta.

ARA valvoo energiatodistuslain noudattamista. Jos kehotuksesta ja varoituksesta huolimatta lakia ei noudateta, ARA voi asettaa uhkasakon toimenpiteen tehostamiseksi.

Tänä vuonna ARA on tehostanut valvontaansa. Joissakin tapauksista on jouduttu asettamaan uhkasakko, sillä kehotus ja varoitus eivät ole tehonneet. Uhkasakon suuruus on riippuvainen rakennuksen koosta, pientaloille 800 € ja kerrostaloissa sakko voi olla jopa 6 000 €.

Energiatodistus on voimassa 10 vuotta sen laatimisesta. On tärkeää huolehtia, että rakennuksesta on voimassa oleva todistus kun sitä myydään tai vuokrataan.

Pätevät energiatodistuksen laatijat löytyvät kätevästi ARAn ylläpitämästä Energiatodistusrekisteristä. 

Energiakriisi on osaltaan lisännyt kiinnostusta rakennusten energiatehokuutta kohtaan ja energiatodistuksella osoitetaan yhdenmukaisella tavalla rakennuksen energiatehokkuus.