Uusi asumisoikeuslaki tuo ARAlle uusia tehtäviä

Uutinen 11.5.2021 klo 14.03

Uusi asumisoikeuslaki vuoden 2022 alusta tuo ARAlle uusia tehtäviä. Samalla kuntien hoitamat asumisoikeusasumiseen liittyvät viranomaistehtävät muuttuvat.

Asumisoikeusasunnon hakeminen muuttuu vuonna 2023 siten, että ARA ryhtyy ylläpitämään valtakunnallista järjestysnumerorekisteriä. Uusilla järjestysnumeroilla haetaan asumisoikeusasuntoja kaikkialta Suomesta. Aiemmin kunnat hoitivat asumisoikeusasunnon hakijoista järjestysnumerorekisteriä kunnan tai kuntien yhteisellä hakualueella.

Vuoden 2022 alusta alkaen ARA hoitaa asumisoikeusasuntojen käyttötarkoituksen muutokset muuhun kuin asuintarkoitukseen. ARA valvoo 1.9.2023 alkaen uuden lain mukaan asukasvalintoja sekä asumisoikeusmaksun enimmäishinnan vahvistamista. Nämä ovat olleet aikemin kuntien tehtäviä.

Asukashallinnon toteuttaminen uuden lain mukaisesti tuo ARAlle ohjaustehtävien lisäksi myös toimintaa valvovan ja kanteluviranomaisen roolin 1.9.2022 alkaen. Siihen saakka tehtävää hoitaa aluehallintovirasto.

Lisäksi ARAsta voidaan hakea 1.1.2022 alkaen lupaa asumisoikeusasuntojen käyttövastikeperusteisiin liittyvien jyvitysten muutoksiin. Valvontatehtävien lisäksi ARAlla on uuden lain myötä paljon ohjaustehtäviä erilaisten hallintokäytänteiden yhdenmukaistamiseksi.

ARAssa ollaan tyytyväisiä, että asumisoikeuslakia on uudistettu. ARAn tuleva valtakunnallinen järjestysnumerorekisteri tuottaa tietoa myös asuntopoliittisiin päätöksiin.

LUE LISÄÄ ympäristöministeriön tiedotteesta 7.5.2021