Erityisryhmien investointiavustukselle määräaikainen hakuaika

Uutinen 8.12.2021 klo 8.48

ARA on muuttanut erityisryhmien investointiavustuksen hakukäytäntöä ja täsmentänyt hankkeiden rahoituksen periaatteita.

ARA siirtyy 8.12.2021 alkaen erityisryhmien investointiavustuksessa määräaikaiseen hakuun. Hakemukset tulee lähettää ARAn kirjaamoon (kirjaamo.ara@ara.fi) viimeistään 30.4.2022.

Muutoksesta seuraa, että joulu-huhtikuussa emme järjestä uusien hankkeiden ohjauskokouksia. Kyseisenä aikana jatkamme ARAan ennen hakuajan muuttumista saapuneiden hakemusten käsittelyä.

Hakumenettelyn muutokseen ovat syynä rajallinen erityisryhmien avustuksen myöntämisvaltuus ja suuri kysyntä sekä sote-uudistuksen siirtymäkausi.

Täsmennetyt periaatteet kohteiden rahoituksessa

Lisäksi olemme täsmentäneet erityisryhmäasumisen uudistuotanto- ja perusparannuskohteiden rahoituksen perusperiaatteita. Muutoksissa on otettu huomioon tuleva sote-lainsäädäntö sekä tulevien hyvinvointialueiden päätöksenteko mahdollisuudet vuonna 2022.

Hakemukset arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

  • pitkäaikainen tarve väestöennusteen pohjalta ja hyvinvointialueen asumispalveluiden tilanne sekä palveluverkko
  • laitoshoidon purkaminen
  • kohteen keskeinen sijainti, tontin soveltuvuus kohteen toteuttamiselle
  • kohteeseen sitoutuminen (kunta mukaan lukien kuntayhtymä/hyvinvointialue)
  • taloudellisten riskien arviointi (kohteen toteutusmahdollisuudet, palveluntuottaja, välivuokraus, Kelan hyväksymät asumismenot jne.)
  • kohteen suunnitteluratkaisut (kaikkiin kohteisiin normaalin asuntosuunnittelun periaatteet, asunnon vähimmäiskoko 30m2), kustannukset ja laatu.

Rahoitusta perusparannukseen vain erityisestä syystä vuonna 2022

Uusiin palveluasumisen tai tehostetun palveluasumisen perusparannushankkeisiin voidaan myöntää rahoitusta vuonna 2022 vain erityisestä syystä, koska pitkäaikaisen tarpeen arviointi on sote-valmistelun vuoksi hankalaa. Esimerkiksi hankkeita, joissa perusparannuksen syy on asukkaiden terveyshaitta (terveystarkastajan tai AVIn/Valviran toteama), vesivuoto tai rakenteellinen terveyteen vaikuttava haitta, voidaan rahoittaa nykyisten myöntöperiaatteiden mukaisesti.

Uusien hakemusten käsittelystä vastaavat rahoituspäällikkö Markku Aho, rahoitusylitarkastajat Helena Jalonen ja Ritvaliisa Rinnemaa sekä erityisasiantuntija Sonja Manssila. Asiantuntijoina toimivat lisäksi arkkitehti ja insinööri.