Asumisoikeuslaki uudistuu, mikä käytännössä muuttuu?

Uutinen 23.6.2021 klo 12.54

Asumisoikeuslain uudistamisen tavoitteena on, että järjestelmä palvelisi nykyistä paremmin todellisessa asunnon tarpeessa olevia hakijoita. Mikä muuttuu - 10 kysymystä ja vastausta asumisoikeusasunnon hakijalle.

Asumisoikeusasunnon (aso) hakijan näkökulmasta keskeinen muutos on, että ARA ryhtyy ylläpitämään valtakunnallista järjestysnumerorekisteriä. Numero haetaan keskitetysti ARAsta, ja se on voimassa määräajan, kaksi vuotta. Uudistus joustavoittaa ja nopeuttaa asuntojen tarjoamiseen ja hyväksymiseen liittyvää prosessia.

Uusi asumisoikeuslaki astuu voimaan 1.1.2022 portaittain. Kuntien hoitamat asumisoikeusasumiseen liittyvät viranomaistehtävät muuttuvat 1.9.2023, ja tuosta päivämäärästä alkaen asumisoikeusyhteisöt hyväksyvät asukkaat ja määrittävät asumisoikeusmaksut.

Asumisoikeusasuntoja on Suomessa noin 50.000. Niiden kysyntä on kasvanut viime aikoina huomattavasti. Lue lisää: Uusi asumisoikeuslaki tuo ARAlle uusia tehtäviä 

Mitä muutos merkitsee asoasunnon hakijalle?

-10 kysymystä ja vastausta

1. Kysymys

Mikä käytännössä muuttuu asumisoikeusasunnon (aso) hakijan näkökulmasta?

1. Vastaus

Merkittävin muutos asunnon hakijalle on se, että ARA ryhtyy ylläpitämään valtakunnallista järjestysnumerorekisteriä aso-asuntoa hakevista. Järjestysnumeroa haetaan ARAsta riippumatta siitä, missä päin Suomea asut. Aiemmin tehtävää hoitivat kunnat omilla alueillaan. Uusilla järjestysnumeroilla haetaan asumisoikeusasuntoja kaikkialta Suomesta.


2. Kysymys

Minulla on kaupungilta saatu järjestysnumero vuodelta 2014, miten kauan voin hyödyntää tätä numeroani?

2. Vastaus

Kunnan tai kaupungin antamalla vanhalla järjestysnumerolla voi hakea aso-asuntoa 31.12.2023 saakka. Tämän jälkeen vanhat numerot vanhenevat.

3. Kysymys

Milloin voin hakea uutta aso-järjestysnumeroa?

3. Vastaus

Uutta valtakunnallista järjestysnumeroa voi hakea ARAsta 1.9.2023 alkaen.

4. Kysymys

Jos haen aso-asuntoa talvella 2023, niin haenko järjestysnumeron kunnalta vai ARAsta?

4. Vastaus

Tuolloin järjestysnumeroa haetaan siltä kunnalta, jonka alueella sijaitsevasta aso-asunnosta olet kiinnostunut.

5. Kysymys

Kuinka kauan uusi järjestysnumero on voimassa?

5. Vastaus

Uudet ARAn valtakunnalliset järjestysnumerot ovat voimassa 2 vuotta hakupäivästä alkaen. Järjestysnumero katsotaan käytetyksi, jos asumisoikeussopimus solmitaan ennen kahden vuoden määräaikaa.

6. Kysymys

Montako uutta, voimassa olevaa numeroa kullakin voi olla kerrallaan?

6. Vastaus

Yksi järjestysnumero
 

7. Kysymys

Miten haen uutta ARAn järjestysnumeroa käytännössä?

7. Vastaus

Hakeminen tapahtuu digitaalisesti ARAsta. Järjestelman tekeminen on käynnissä, ja kerromme hakemisen yksityiskohdista myöhemmin. Kannattaa seurata ara.fi-sivuja.

8. Kysymys

Voinko vaihtaa toisen asumisoikeusyhteisön asukkaan kanssa aso-asuntoja ilman järjestysnumeroa?

8. Vastaus

Kyllä, tällöin vaihtajat sopivat asiasta asunnon omistajayhteisöjen kanssa.


9. Kysymys

Jos olen kiinnostunut samassa talossa olevasta vapautuvasta aso-asunnosta, voinko hakea sitä ilman järjestysnumeroa?

9. Vastaus

Kyllä voit. Jos hakijoita on useita samasta talosta, asia ratkaistaan 1. tehtyjen sopimusten mukaisesti, vanhin on etusijalla tai 2. jos sopimukset tehty samana päivänä, sopimuksiin merkityt järjestysnumerot ratkaisevat, jolloin pienin järjestysnumero on etusijalla.

10. Kysymys
Tarvitaanko numero, jos vaihdan asuntoa toisen yhteisön omistamaan taloon?

10. Vastaus

Kyllä tarvitaan. Myös silloin, jos vaihdat saman omistajan asunnosta toiseen kohteeseen. Kohdissa 8 ja 9 on kyse ns. etuoikeutetuista vaihdoista, jolloin ei tarvitse hakea uutta numeroa. Kaikkiin muihin vaihtotilanteisiin tarvitaan.