ARAlta lisää tukea öljylämmityksestä luopuville kunnille

Uutinen 16.12.2021 klo 8.45

Nyt on hyvä hetki luopua öljylämmityksestä kunnan kiinteistöissä - ARAn tuki jopa 35 prosenttia. 

Eduskunta on korottanut avustusta kunnnille, jotka luopuvat omistamiensa kiinteistöjen lämmittämisestä öljyllä. Uusi lämmitysjärjestelmä hyödyntää muuta kuin fossiilista polttoainetta. 

Avustusta voi saada 7.12.2021 alkaen 30–35 % sen mukaan, onko kunta liittynyt vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen.

Avustusta voivat hakea kunnat ja kuntien omistamat liikelaitokset, jotka ovat osa kunnan hallintoa ja taloutta. Edellytyksenä liikelaitoksille on, etteivät ne ole erillisiä oikeushenkilöitä tai itsenäisiä kirjanpitovelvollisia.

Tarkemmat hakuohjeet ja -lomakkeet