ARA-asumisen raivaaja -palkinnot Kemiin ja Lahteen

Uutinen 30.9.2021 klo 10.30

ARA myönsi ARA-asumisen raivaaja -tunnustuspalkinnot Kiinteistö Oy Itätuulelle ja Kemin kaupungille sekä Lahden vanhusten asuntosäätiölle ja Lahden kaupungille.

ARA-asumisen raivaaja -tunnustuksella ARA kannustaa toimijoita kehittämään olemassa olevaa ARA-asuntokantaa ja asunto-oloja kokonaisvaltaisesti, pitkäjänteisesti ja innovatiivisesti. Tunnustuksen saaja on ansioitunut kehittämään asumista monipuolisesti ja rohkeasti myös taloudellisesti haasteellisessa toimintaympäristöissä.

Aktiivista asuntokannan sopeuttamista väen ja työpaikkojen vähentyessä

Kiinteistö Oy Itätuuli ja Kemin kaupunki ovat kehittäneet asuntokantaansa ja kunnan asunto-oloja pitkäjänteisesti ja innovatiivisesti. Kiinteistö Oy Itätuuli on näyttänyt esimerkkiä siitä, miten ARA-asuntokannan ja asunto-olojen kehittämistä tehdään ennakoivasti ja kokonaisvaltaisesti myös monin tavoin haasteellisessa toimintaympäristössä (mm. vähenevä väestö ja työpaikat). 

Kiinteistö Oy Itätuuli teki ensimmäiset vuokratalojensa käyttötarkoituksen muutokset jo 1990-luvun puolivälissä. Tuolloin vuokratalosta saneerattiin vanhusten palvelutalo. Näin se on toiminut tienraivaajana ja näyttänyt esimerkkiä myös muille. Kiinteistö Oy Itätuuli on jatkanut toimintaansa järjestelmällisesti ja peruskorjannut useista tyhjenevistä vuokrataloista asuntoja useille erityisryhmille tavallisia palveluasuntoja, tehostetun palvelun asuntoja sekä laajentaen myös monimuotoiseksi palvelupihaksi. Vuokrataloyhtiön esimerkillistä työtä esiteltiin jo ensimmäisessä ARAn käyttöasteprojektin (2006-08) seminaarissa yli 15 vuotta sitten. Tämän jälkeen Kiinteistö Oy Itätuuli on kehittänyt asuntokantaansa monin eri tavoin mm. purkamalla useita kiinteistöjään.

Lisäksi Kiinteistö Oy Itätuuli on ollut esimerkillisesti yhteistyössä rohkaisemassa ja tukemassa muita vuokrataloyhteisöjä ARA-asuntokannan sopeuttamis- ja kehittämistyössä. Kiinteistö Oy Itätuuli on toimialan ja vuokrataloyhteisöjen arvostama monenlaisesta yhteistyöstä.

Koteja ikääntyneiden tarpeisiin, esteetöntä ja energiatehokasta

Lahden vanhusten asuntosäätiö kuuluu maamme johtaviin ARA-vuokra-asuntokannan erityisasumisen kehittäjiin jo 60 vuoden ajan. Yhdessä Lahden kaupungin kanssa se on ollut edelläkävijä uusissa avauksissa, ikääntyneiden ja muiden erityisryhmien asunto-olojen kehittämisessä sekä toiminut myös uranuurtajana energiatehokkaassa rakentamisessa.

Lahden vanhusten asuntosäätiö on tehnyt pitkäjänteistä, monipuolista ja suunnitelmallista asuntokannan kehittämis- ja sopeuttamistyötä. Tästä konkreettinen esimerkki on hanke, jossa vanhoja kerrostaloja purettiin ja tilalle rakennettiin lähes nollaenergiatuotannon energiatehokkuutta edustava vanhusten vuokra- ja palvelutalo Onnelanpolku. Onnelanpolku on ainoana rakennuksena Suomessa saanut saksalaisen Passiivitaloinstituutin standardin.

Innovatiivisen uudisrakentamisen lisäksi Lahden vanhusten asuntosäätiö on kehittänyt vanhoja kiinteistöjään perusparantamalla ja purkamalla ja on kehittänyt myös tonttejaan uudelleen- ja täydennysrakentamisen mahdollistamiseksi mm. purkavalla uudistamisella, jolloin on mahdollisuus lisätä asuntomäärää jopa 2,5 kertaiseksi. Uudisrakentamisessa on myös työn alla yhteistyössä monisukupolvinen senioriasuntokortteli Lahden Ranta-Kartanossa. Koska säätiö on tehnyt jo pitkään purkavan uudistamisen linjalla kiinteistöjen kehittämistä, on säätiön ennen 1990-lukua valmistunut asuntokanta jo kertaalleen peruskorjattu ja asuntokanta on erinomaisessa kunnossa.

Lahden vanhusten asuntosäätiö on tunnustettu, arvostettu ja palkittu edelläkävijä Suomessa. Se on toiminnallaan rohkaissut myös muita yhteisöjä asunto-olojen kehittämisessä. Sen esimerkillä on ollut vaikutusta erityisryhmien asumisen ja asunto-olojen kehittämiseen ja koko toimialalla.

LUE LISÄÄ palkinnosta 

Tuomo Svanberg

Tuomo Svanberg, kiinteistöneuvos
1.9.2021 saakka toimitusjohtaja, Kiinteistö Oy Itätuuli

”On todella hienoa, että Kiinteistö Oy Itätuulen jo pitkään jatkunut työ yhtiön pitämiseksi toimintakykyisenä haastavassa toimintaympäristössä huomioidaan ARAn Raivaaja-palkinnolla.

Kemistä väestö on vähentynyt  jo vuosikymmenien ajan. Vuosituhannen vaihteen tienoilla Kiinteistö Oy Itätuulessa havahduttiin siihen, että yhtiön ARA-asunnot eivät menneetkään enää entiseen tapaan kaupaksi ja tyhjiä vuokra-asuntoja alkoi kertyä huolestuttavaa tahtia. Tällöin jouduttiin miettimään kaikkia, osin innovatiivisiakin ratkaisuja ongelmaan. Jo varhain todettiin, että talojen myynti ei ollut ratkaisu, sillä myydyn taloryhmän asunnot päätyivät pääosin kilpailijoiksi vuokra-asuntomarkkinoille. Tehokkaimmaksi osoittautuivatkin käyttötarkoituksen muutokset, joissa kokonaiset talot perusparannettiin palveluasunnoiksi erityyppisille käyttäjäryhmille. Muutoksia toteutettiin yhteensä seitsemän hyvässä yhteistyössä ARAn kanssa.”

Sanna Mäkinen

Sanna Mäkinen, toiminnanjohtaja, Lahden vanhusten asuntosäätiö 

”Olemme tehneet jo pitkään purkavan uudistamisen linjalla yhteistyötä ARAn kanssa. Yhteistyön ansiosta säätiö on purkanut useita vanhoja ARA-kohteita ja saanut rakennettua tilalle ikääntyneille käyttäjilleen sopivampia koteja. Uudisrakentamisessa on kiinnitetty erityistä huomiota asumisen toimintakykyä tukevaan esteettömyyteen, talon asukkaiden yhteisöllisyyttä ja digiosallisuutta lisääviin toteutuksiin sekä rakennusten energiatehokkuuden merkittävään parantamiseen. Säätiön ja sen asukkaiden puolesta iso kiitos ARA-asumisen raivaaja -tunnustuspalkinnosta, se tietysti lämmittää siinä missä ARAn mahdollistamat hyvät ja toimivat tilatkin.”