Vuoden parhaat ARA-neliöt 2020 -palkinto: Tyvene Oy:n palvelu- ja senioritalo Järvenpäässä

Uutinen 14.1.2020 klo 14.00
Kuva Myllytien palvelu- ja senioritalon julkisivusta.
Näköiskuva Myllytien palvelu- ja senioritalon pohjoispuolelta.

Järvenpään hyvinvointikampuksella sijaitseva Tyvene Oy:n palvelu- ja senioritalo on palkittu Vuoden Parhaat ARA-neliöt 2020 -tunnustuspalkinnolla. Järvenpään hyvinvointikampus yhdistää ikääntyneet osaksi asuin- ja palvelukorttelia, joka tarjoaa monipuolisia asumisen ratkaisuja ja lähipalveluja eri elämänvaiheissa osana kaupungin palveluverkkoa.

Järvenpään hyvinvointikampushanke yhdistyvää eri ikäiset ihmiset. Korttelialueella yhdistyvät myös esteettömyys ja hyvinvointipalvelut. ARA-rahoitteinen Myllytien palvelu- ja senioritalo on alueen toiminnallinen sydän, jossa on kampusalueen korttelitupa ravintolatiloineen. Kohde on saanut ARAn erityisryhmien investointiavustusta vajaa 4,9 miljoonaa euroa ja korkotukilainaa 10,6 miljoonaa.

Ketään ei jätetä yksin

Järvenpään kaupungin toteutus- ja toimintakonseptina oli kehittää yhteisöllinen, virikkeellinen ja sosiaalinen korttelikokonaisuus, joka olisi myös kaupunkikuvallisesti korkealaatuinen.

Kumppanuushaulla toteutettiin yhteenliittymää, joka yhteistyössä kaupungin ja sen kokoaman projektiryhmän kanssa ideoi, miten yksittäisen rakennuksen sijaan voitaisiin toteuttaa kokonainen ikäihmiset huomioiva korttelikokonaisuus.

Yhteenliittymän kilpailuehdotuksen nimi oli ”Ketään ei jätetä yksin”. Kilpailuehdotuksen ja suunnitteluratkaisun tavoitteena oli muodostaa korttelista kylämäinen yhteisö, jossa kilpailuehdotuksen teema voisi toteutua.

”Pelkkien rakennusten ja pihojen lisäksi haettiin toiminta- ja palvelukonseptiksi, siis ajatusta, miten myös sosiaalinen ympäristö, virikkeet ja palvelut saataisiin mahdollisimman hyvin ikäihmiset huomioivaksi ja heidän päivittäistä hyvinvointiaan tukevaksi”, arkkitehti Jouni Pohto Siren Arkkitehdit Oy:stä kuvaa hanketta.

Näistä lähtökohdista syntyi kohteen pohjamuoto: ”Myllytien palvelu- ja senioritalon avosylimäinen pohjamuoto yhdistää symbolisella tavalla korttelin asukkaat ja vieraat yhteen”, Pohto kuvailee.

”ARAn tuki hankkeelle on ollut ratkaisevassa osassa Hyvinvointikampuksen toteuttamisessa. Suunnitelmat on saatu kehitettyä ARAn kanssa hyvässä ja rakentavassa yhteistyössä sellaiseksi, että Myllytien palvelu- ja senioritalon, ja sitä myöden myös hyvinvointikampuksen, keskeiset ideat on pystytty toteuttamaan”, Jouni Pohto summaa.

Toteutuksessa erilaisia kumppaneita ja yhteistyötä

”Hyvinvointikampus on yksi Järvenpään kaupungin kärkihankkeista, joka tukee osaltaan kaupungin vetovoiman ja pitovoiman toteutumista”, Järvenpään kaupungin erityisasiantuntija Mari Karsio sanoo.

Hyvinvointikampus edustaa esimerkillistä asuntosuunnittelua, jossa ikääntyneet liittyvät monentyyppiseen asumiseen luontevasti osaksi asuinkorttelin arkea ja elämää. Kampusalueella toteutuu moderni kyläyhteisö monipuolisten palveluiden äärellä, jossa asukkailla on hyvä elää ja asua.

Hanketta on viety eteenpäin tiiviillä poikkihallinnollisella työryhmällä yhdessä konsortion ja Eläkeläisneuvoston kanssa. Hankkeen yleisötilaisuuksia ja kampuskävelyitä on pidetty lukuisia hankkeen toimijoiden ja Eläkeläisneuvoston kanssa. ARA on ollut tiiviisti mukana hankkeen ensi metreiltä lähtien.

Järvenpään kaupungin järjestämän kumppanuushakukilpailun voitti Tyvene Oy:n yhteistyökumppaneinaan Diakonissalaitos, Hoiva Oy, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy ja rakennusliike Jatke Uusimaa Oy. Kampushankkeen kaava- ja arkkitehtisuunnittelusta vastasi Siren Arkkitehdit Oy.

Lue laajempi artikkeli ARA-viestistä

Kuva rakenteilla olevasta senioritalosta, jonka vierellä vielä rakennustelineet.
Asukkaat pääsevät muuttamaan taloon alkuvuodesta 2020.