Parannuksia ARA-tukiin

Uutinen 15.6.2020 klo 11.35

Hallituksen neljännessä lisätalousarviossa esitetään useita parannuksia ARAn myöntämiin tukiin. Lisätalousarvion on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2020.

Korkotukilainavaltuus nousee 340 miljoona euroa ja on yhteensä 1,75 mrd. euroa. Tämä mahdollistaa ARA-tuotannon kasvattamisen tänä vuonna lähes 10 000 uuteen asuntoon. Lisäys on tarpeellinen erityisesti, koska rakennusalan suhdanteen heikentyminen on lisännyt kiinnostusta ARA-tuotantoon.

MAL-sopimuksiin liittyviä käynnistysavustuksia korotetaan puurakentamisen osalta merkittävästi. Puukerrostaloissa lisäavustus tulee olemaan 5 000 euroa asuntoa kohti. Lisäksi MAL-alueiden ulkopuolella tuetaan normaalien vuokratalohankkeiden käynnistymistä 1 000 euroa asuntoa kohti ja puukerrostalohankkeissa on mahdollista saada 2 000 euroa lisäavustusta asuntoa kohden.

Sähköautojen latausinfra-avustuksen tuen määrää korotetaan. Enimmäistukiprosentti nousee 45 %:iin kustannuksista tavallisissa hankkeissa ja 55 %:iin, jos toteutetaan tehokkaita latauspisteitä. Olemassa oleviin hakemuksiin myönnetään avustukset korotettujen prosenttien mukaisesti ja hakijoiden ei tarvitse tehdä tältä osin mitään.

Energia-avustusten avustusvaltuus nousee 20 miljoonasta 40 miljoonaan. Avustuksia voi hakea nyt ARAn sähköisen järjestelmän kautta.

Pientalojen öljylämmityksestä luopumiseen tulee uusi avustusmuoto. ARA ei vastaa avustuksen myöntämisestä  vaan avustuksen myöntää ELY-keskus. Lisätietoa avustuksen myöntämisen tarkemmista ehdoista tarjoaa ympäristöasioiden asiakaspalvelu numerossa 0295 020 900.

Lähiohjelman avustuksissa tuki kunnille nousee 20 %:sta 35 %:iin ja ARAn on mahdollista tehdä ehdollisia ennakkopäätöksiä

Uutena avustuksena ARA myöntää avustuksia kunnan omistaman rakennuksen öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja lämmitysmuodon muuttamiseen öljylämmityksestä muihin lämmitysmuotoihin. Avustuksen määrä on 10 % tai 15 % avustettaviksi hyväksytyistä kustannuksista. Uuden avustuksen hakemisesta viestitään kunnille kesän jälkeen.