Nuorisosäätiön tytäryhtiöiden aravalainat irtisanottu ja korkotuki lakkautettu

Uutinen 23.11.2020 klo 12.48

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on irtisanonut Nuorisosäätiön tytäryhtiöiden aravalainat ja lakkauttanut korkotuen.

”Nyt tehty päätös on hyvin poikkeuksellinen, mutta haluan muistuttaa, että yleishyödyllisyyden vastainen toiminta on ollut poikkeuksellisen törkeää ja siitä aiheutuneet vahingot mittavia”, ARAn ylijohtaja Hannu Rossilahti sanoo. ”Vastaavan päätöksen ARA on tehnyt vain kerran aiemmin oululaisen Riihi säätiön tapauksessa.”

Irtisanottavia aravalainoja on noin 20 miljoonaa euroa. Aravalainat erääntyvät maksettavaksi kuuden kuukauden kuluessa ARAn päätöksestä. Korkotuen lakkauttaminen koskee korkotukilainoja, joiden yhteismäärä on noin 132 miljoonaa euroa.

Asukkaiden asemaa turvaavat yleishyödyllisyysaseman menettämisen, aravalainojen irtisanomisen ja korkotuen lakkauttamisen jälkeenkin kohdekohtaiset käyttö- ja luovutusrajoitukset, jotka sääntelevät muun muassa asukasvalintaa, enimmäisvuokran määrää sekä kohteiden luovutusta. Suuressa osassa Nuorisosäätiön kohteita nämä rajoitukset ovat voimassa vielä pitkään eli kohteita tulee käyttää nuorten asuntoina.

Taustalla pitkä prosessi  

ARA teki jo 4.6.2018 päätöksen Nuorisosäätiön yleishyödyllisyyden peruuttamisesta, koska oli tarkastuksessaan havainnut, että Nuorisosäätiö ja sen tytäryhtiöt olivat rikkoneet merkittävällä tavalla arava- ja korkotukilain yleishyödyllisyyssäännöksiä. Säätiö oli muun muassa antanut yleishyödyllisyyden vastaisia lainoja ja vakuuksia, ottanut kiellettyjä riskejä sekä jättänyt ilmoittamatta ARAlle toimenpiteistä etukäteen. Konsernissa tapahtuneet rikkomukset ja laiminlyönnit olivat poikkeuksellisen vakavia ja törkeitä, ja niitä tutkitaan paraikaa useissa siviili- ja rikosoikeudellisissa prosesseissa.

ARA linjasi 4.6.2018 tehdyn päätöksen yhteydessä, että nimeämisen peruuttamisen lisäksi Nuorisosäätiön aravalainat tulisi irtisanoa ja korkotuki lakkauttaa. ARAn lainoja ja korkotukia koskeva päätöksenteko jäi odottamaan, että Nuorisosäätiön yleishyödyllisyysstatuksen peruuttaminen saisi lainvoiman. Päätös sai lainvoiman 19.3.2020.

Lisätietoja : ylijohtaja Hannu Rossilahti, ARA, p. 029 525 0956

LIITEET: Päätökset
Kiinteistö Oy Antinaravat (pdf)
Kiinteistö Oy Espoon Annintanhua 4 (pdf)
Kiinteistö Oy Nurmijärven Myllärintie 2 (pdf)
Kiinteistö Oy Saratalot (pdf)
Kiinteistö Oy Puotilan Metrokatu 4 (pdf)
Kiinteistö Oy Vuosaaren Tyynylaavantie 13-15 (pdf)
Kiinteistö Oy Gneissikodit (pdf)
Kiinteistö Oy Graniittikkodit (pdf)
Kiinteistö Oy Järvenpään Pajalan Mylly (pdf)

 

Aiheeseen liittyvät aikaisemmat ARAn uutiset ja tiedotteet:

Korkein oikeus päätti: Nuorisosäätiölle ei valituslupaa yleishyödyllisyyden peruuttamisesta (19.3.2020)
Hallinto-oikeus hylkäsi Nuorisosäätiön valituksen yleishyödyllisyyden peruuttamisesta (20.11.2019)   
ARA teki Nuorisosäätiöstä tutkintapyynnön (1.10.2018) 
Nuorisosäätiö on valittanut ARAn päätöksestä hallinto-oikeuteen (26.9.2018)
ARA hylkäsi Nuorisosäätiön oikaisuvaatimuksen (20.8.2018)
ARA peruuttaa Nuorisosäätiön yleishyödyllisyysaseman (4.6.2018)

ARA antoi Nuorisosäätiölle jatkoaikaa toimenpiteiden toteuttamiseen (7.3.2018)
Nuorisosäätiö ryhtynyt toimiin, ARA antanut käskyn (19.10.2017) 
Nuorisossäätiön korjattava toimintansa yleishyödyllisyyslainsäädännön mukaiseksi (30.6.2017)
ARA laajentaa Nuorisosäätiön tarkastustaan (24.8.2016)