Mitä eroa on ARAn energia-avustuksella ja ELY-keskuksen öljylämmitysavustuksella? Voinko hakea molempia?

Uutinen 6.5.2021 klo 11.49

Pirkanmaan ELY-keskukselta voi hakea 1.9.2020 alkaen avustusta pientalojen öljylämmityksen vaihtamiseen kestävämpään lämmitysmuotoon. Avustus on osa hallituksen kestävää elvytystä, joilla vauhditetaan siirtymää kohti hiilineutraalia kiertotaloutta.

ARAn myöntämä energia-avustus ja Pirkanmaan ELY-keskuksen uusi avustus poikkeavat toisistaan hieman erilaisin tavoittein ja myöntämisperustein. Samaan toimenpiteeseen voi saada vain toista avustuksista.

Alla luetellaan avustusten keskeiset eroavaisuudet tarkemmin. 

ARAn energia-avustus

 • Avustuksen tavoite: Parantaa rakennusten energiatehokkuutta.
 • Avustuksen määrä:  Avustukseen lasketaan 50 % toimenpiteiden avustettavaksi hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävien kustannusten osuus vaihtelee toimenpiteittäin 20-100% välillä. Avustus on enintään 4 000 tai 6 000 euroa asuntoa kohden.
  • Myönnetään vain, jos E-luku alenee riittävästi.
  • Yli 4 000 euron avustus asuntoa kohden on mahdollinen vain, jos korjataan lähes 0-energiatasolle.
 • Hakemusta varten tarvittavat selvitykset: Laskelma rakentamisvuoden E-luvusta sekä laskelmat korjausten vaikutuksesta E-lukuun sekä uudesta E-luvusta.
 • Työn aloittaminen: Työt saa aloittaa vasta kun avustushakemus liitteineen on toimitettu ARAan.
 • Muuta: Energia-avustusta on tarjolla myös taloyhtiöille sekä ARA-yhteisöille ja kuntien vuokrataloyhtiöille. Avustuksen maksua haettaessa tarvitaan virallinen energiatodistus.

ELY-keskuksen avustus öljylämmitysjärjestelmästä luopumiseksi

 • Avustuksen tavoite: Kannustaa pientalojen omistajia luopumaan öljylämmityksestä ja vaihtamaan lämmitysmuotoa.
 • Avustuksen määrä: 2 500 euroa tai 4 000 euroa uudesta lämmitysjärjestelmästä riippuen.
 • Hakemusta varten tarvittavat selvitykset: Suunnitelma ja kustannusarvio.
 • Työn aloittaminen: Voidaan myöntää takautuvasti 1.6.2020 jälkeen syntyneisiin kustannuksiin.

Lisätietoa ELY-keskuksen avustuksesta

Perustietoa avustuksesta (hakuohjeet ja -lomakkeet) ELY-keskuksen sivuilla: Siirry Ely-keskuksen avustuksen sivulle

Teknisiin ratkaisuihin liittyvissä asioissa palvelee Motivan energianeuvonta kuluttajille. Siirry Motivan energianeuvojien yhteytietoihin

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu neuvoo

Avustukseen liittyvissä asioissa neuvoo ELY-keskuksen ympäristöasioiden asiakaspalvelu:

puh. 029 502 0900 (ma–pe kello 9–16)
sähköposti: ympariston.asiakaspalvelu (at) ely-keskus.fi

Siirry ELY-keskuksen ympäristöasioiden asiakaspalvelun sivulle