MAL-alueille avustusta asuinalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen

Uutinen 15.6.2020 klo 16.24

Avustusta voidaan myöntää vain niille kunnille, jotka solmivat valtion kanssa maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen vuosille 2020–2023 (MAL-sopimus).

Nyt avautuva haku koskee Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun seudun MAL-sopimuskuntia. Mikäli vastaavaa avustusta päätettäisiin myöntää uusille MAL-alueille (Jyväskylän, Kuopion ja Lahden seudut), siitä järjestetään oma hakunsa.

Avustusta voi hakea ARAn verkkoasioinnissa  22.6.2020 alkaen. Hakemus täytetään jokaisesta avustuksen kohteena olevasta alueesta erikseen. Hakemukset tulee toimittaa ARAan viimeistään 15.9.2020.

ARA myöntää vuonna 2020 infra-avustuksia yhteensä 15 miljoonaa euroa. Lisäksi voidaan tehdä ehdollisia ennakkopäätöksiä vuosina 2021–2023 myönnettävistä avustuksista siten, että vuodesta 2020 lukien avustusten ja ehdollisten ennakkopäätösten yhteismäärä on enintään 60 miljoonaa euroa.

LUE LISÄÄ