Vuoden parhaat ARA-neliöt -palkinto: Lakea Oy, Puukuokka 1-3

Uutinen 15.1.2019 klo 14.00

Lakea Oy:n kohde Puukuokka 1-3 on palkittu Vuoden parhaat ARA-neliöt 2019 -palkinnolla. Arkkitehti Anssi Lassilan suunnittelemassa Puukuokassa yhdistyvät uutta luova arkkitehtuuri, uudet puurakentamisen tekniikat ja kohtuuhintainen asuminen. Kolmen puukerrostalon kohde sijaitsee Jyväskylän Kuokkalassa.

”Puukuokkaa voidaan pitää yhtenä ARA-asumisen ’lippulaivoista’. Kansainvälistä kiinnostusta herättänyt kohde suuntaa käsityksiä vuokralla asumisen laatutasosta aivan uusiin ulottuvuuksiin ajassa, joka käy keskustelua asumisen laatutekijöistä ja ilmastonmuutoksesta. Arkkitehtonisista ansioistaan tunnustusta saanut Puukuokka on myös määritellyt uudella tavalla 2000-luvun puukerrostalon muotokieltä”, toteaa Vesa Ijäs ARAsta.

Puukuokan kolmessa rakennuksessa on yhteensä 186 asuntoa. Keskiarvona Puukuokka 1-3:n ARAn hyväksymät rakennuskustannukset asuntoneliötä kohti ovat 3 185€ hankinta-arvon ollessa 3 644€.

Puukuokka_1_3
Puukuokka-talot ovat valmistuneet 2014, 2016 ja 2018.

”Lakea Oy haluaa erottautua positiivisella tavalla markkinoilla. Puurakentamisen vihreät arvot ovat tärkeässä roolissa. Puurakentaminen mahdollistaa myös teollisen rakentamisen ja tätä kautta koko rakennusalan kehittämisen”, Lakean toimitusjohtaja Timo Mantila sanoo.

Asiointi ARAn kanssa on Mantilan mukaan sujunut erinomaisesti: ”Mahtava huomata, että kun toimijana halutaan panostaa hyvään arkkitehtuuriin ja puurakentamiseen, niin ARAsta on saanut tukea hankkeelle. ARA on nimensä mukaisesti myös asumisen kehittämiskeskus.

Puukuokka_sisä
 

Puukuokan arkkitehtuuri on muotokieleltään uutta luovaa. Arkkitehtisuunnittelusta vastanneen arkkitehtitoimisto OOPEAAn johtajan, arkkitehti Anssi Lassilan mukaan tavoitteena oli löytää paikkaan sopiva ja puusta lähtevä kokonaisratkaisu sekä systeemirakentamiseen ratkaisumalli, joka tuottaa laatua sekä tilaajalle että loppukäyttäjälle.

Kolme puukerrostaloa ovat valmistuneet vuosina 2014, 2016 ja 2018. Asuntomoduulit valmistetaan tehtaassa ja kerrostalo kootaan valmiiksi kuin Lego-palikoista. Rakentaminen eroaa perinteisestä rakentamisesta siten, että asunnot ovat valmiita, eikä rakennuspaikalla tehdä juurikaan muuta kuin liitoksia ja täydentävää rakentamista.

Mantilan mukaan talojen rakentamisessa kehittyi arvokasta rakennusteknistä oppimista sekä Lakea Oy:lle, että muille hankkeeseen osallistuneille esimerkiksi asennus- ja liitostekniikoissa.

Puukuokka_kh
 

Omaksi malli – matala kynnys omaan asuntoon

Puukuokka on Lakean omaksi-mallilla toteutetuista kohteista ensimmäisten joukossa. Omaksi-asunnosta asukas maksaa varausmaksua 7%:a asunnon hinnasta, hän asuu vuokralla ja samalla lunastaa vuokrassa asuntoa omakseen. Kun asunto on ollut vuokrakäytössä 20 vuotta, voi sen lunastaa kokonaan omaksi asunnon alkuperäisellä hinnalla. Jos asukas haluaa luopua asunnosta aikaisemmin, voi lunastusoikeuden myydä eteenpäin.

Puukuokka 1 on palkittu vuonna 2015 Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnolla.

Puukuokka_toteuttajat1
Puukuokka-talojen toteuttajat.
 
 
 
Puukuokka_lukuina
Puukuokka 1-3 lukuina.

Vuoden parhaat ARA-neliöt -palkinto

Valtion tukema ARA-asuntotuotanto on ollut jo vuosikymmenien ajan asumisen ja asuntorakentamisen kehittämistyön suunnannäyttäjä. Tuettaessa rakentamista yhteiskunnan taholta, on asunnoille ja rakennuksille voitu asettaa myös vaatimuksia. Samalla normit ja ohjeet ovat kehittyneet vastaamaan aikakautensa käsitystä hyväksyttävästä rakentamistavasta ja vähimmäislaatutasosta. Yleisesti tunnettu tosiasia kuitenkin on, että normien edellyttämästä minimitasosta on tullut toteutuksessa myös maksimitaso.

ARA-kohteiden halutaan myös tulevina vuosina ja vuosikymmeninä toimivan esimerkkeinä suomalaiselle asuntorakentamiselle. On toivottavaa, että hankkeeseen ryhtyvät ja heidän valitsemansa suunnittelijat tavoittelevat ARA-kohteissa vähimmäistasoa korkeampaa laatua.

Tämän tavoitteen esillä pitämiseksi ja saavuttamiseksi ARA on perustanut asuntorakentamisen laatupalkinnon, Vuoden parhaat ARA-neliöt. Palkinto myönnetään yhdelle ARAn rahoittamalle uudisrakentamis- tai perusparantamiskohteelle. Palkinnon saavan kohteen valitsee ARA.

Palkinnon keskeisenä myöntämisperusteena on hankkeessa osoitettu esimerkillinen kehittämisote, jossa tavoitellaan ”vähimmäistasoa korkeampaa laatua” ja samalla elinkaarikustannuksiltaan kohtuuhintaista asumista.

Ensimmäisen kerran tunnustus myönnettiin vuonna 2017. Tuolloin palkinnon sai Setlementtiasunnot Oy:n Sukupolvien kortteli Helsingin Jätkäsaaressa. Vuoden 2018 palkinnon sai Espoon Asunnot Oy:n kohde Magneettikatu 14.

Palkintona on ARA-neliö, palkittuun rakennukseen kiinnitettävä laatta, jonka suunnittelee kunakin vuonna valittava nuori suomalainen taiteilija.

Lisätietoja:

Vesa Ijäs, ARA, p. 050 565 1934
Timo Mantila, Lakea Oy, p. 050 581 8097