Uusia avustuksia ja avustusten korotuksia

Uutinen 23.9.2019 klo 14.26

Hallituksen budjettiriihessä uutta ovat avustukset energiaremontteihin. Lisää euroja on tulossa opiskelija- ja nuorisoasuntojen rakentamiseen sekä sähköautojen latausinfraan. Myös asunnottomuuden poistaminen etenee.

Hallitus linjasi syyskuun budjettiriihessään uusista avustuksista muun muassa energiakorjauksiin. Energiatehokasta asumista edistetään varaamalla erityisesti asuinkerrostalojen energiaremonttien tukemiseen 20 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja kokonaisuudessaan 100 miljoonaa vuosina 2020-2022. Energia-avustuksia voivat saada sekä vapaarahoitteiset että ARA-rahoitteiset talot. Tarkemmat kriteerit avustuksen myöntämiselle valmistellaan syksyn aikana ja avustukset tulevat haettaviksi vuoden 2020 alussa. Lisäksi sähköautojen latausinfran lisäämiseen varattu määräraha nousee 5,5 miljoonaan euroon.

Uusien MAL-sopimusten toteutumisen tueksi varataan käynnistysavustuksia pitkän korkotuen vuokratuotannolle yhteensä 30 miljoonaa euroa. Tältä osin avustusvaltuus nousee 10 miljoonalla verrattuna kuluvaan vuoteen. Tarkoitus on laajentaa hallitusohjelman mukaisesti avustuksia myös muille kuin Helsingin seuduille. Käynnistysavustuksiin tehdään 20 prosentin korotus, kun kohde on puurakenteinen. Lisäksi kunnallistekniikan rakentamista tuetaan 15 miljoonan euron vuotuisilla avustuksilla MAL-alueilla painottaen täydennysrakennusalueita. Ympäristöministeriö on myös käynnistänyt selvitystyön maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimusmenettelyn laajentamisesta Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupunkiseuduille. Selvitys valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Asunnottomuuden vähentämiseen varataan 3,3 miljoonaa vuosille 2020 ja 2021. Hallitusohjelman mukaan asunnottomuus puolitetaan vaalikauden aikana ja poistetaan kokonaan kahdeksassa vuodessa.

Ikääntyneiden asumismahdollisuuksia parannetaan edelleen hissiavustuksilla ja esteettömyyskorjauksilla. Lisäksi valmistellaan uutta ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa. Lisäksi väestöltään vähenevillä alueilla olevien tyhjien asuntojen ongelmien ratkaisemiseksi on tulossa helpotuksia.

Eduskuntakäsittelyssä on myös esitys erityisryhmien investointiavustuksen alimman tukiluokan korotus 10 %:sta 15 %:iin. Esityksen tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia rakentaa opiskelija- ja nuorisoasuntoja.

Hallitus antaa talousarvioesityksen eduskunnan käsiteltäväksi lokakuun alkupuolella, jolloin selviää tarkemmat linjaukset eri avustusohjelmista. Eduskunta päättää talousarviosta joulukuun lopulla.