ARA-vuokra-asukkaat tyytyväisiä asumiseensa

Uutinen 11.4.2019 klo 13.25

Asukkaat olivat erityisen tyytyväisiä vuokranantajansa asiakaspalveluun ja ammattitaitoon sekä vuokraehtojen selkeyteen, ilmenee KOVA ry:n selvityksessä. ARA-vuokra-asunnot kohdentuvat pienituloisille.

Asukkaiden kokonaistyytyväisyys asumiseensa on keskimäärin samaa tasoa kuin vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa asuvilla. Asukkaat olivat erityisen tyytyväisiä vuokranantajansa asiakaspalveluun ja ammattitaitoon sekä vuokraehtojen selkeyteen. Myös asuinympäristöön, asuintaloon sijaintiin, julkisiin liikenneyhteyksiin sekä alueen julkisiin palveluihin oltiin keskimäärin tyytyväisiä. Sen sijaan kriittisemmin arvioidaan esimerkiksi asuntojen sisäolosuhteita, asuintalon yleisiä tiloja sekä pysäköintimahdollisuuksia.

Selvityksen perusteella ARA-vuokra-asunnot kohdentuvat asukasvalintaperusteiden edellytysten mukaisesti pienituloisille. Lähes 50 % selvitykseen vastanneista ilmoitti kotitaloutensa vuosittaisiksi bruttotuloiksi alle 20 000 euroa. Vastaajista 42 % arvioi, ettei heillä ole mahdollisuuksia saada maksukykyään vastaavaa asuntoa yksityisiltä vuokramarkkinoilta. Asumismenot nielevät suuren osuuden etenkin yksinhuoltajien ja yksinasuvien tuloista.

ARA-vuokra-asukkaiden näkemyksiä on selvitetty nyt ensimmäistä kertaa valtakunnallisella tasolla. Selvitys toteutettiin, jotta kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tarjoavat vuokrataloyhtiöt voisivat kehittää omaa toimintaansa ja asukasyhteistyötään.ARA oli mukana selvityksen tekemisessä KOVAn yhteistyökumppanina.

 
Lue lisää KOVA ry:n tiedotteesta