Vuonna 2017 käynnistyi 8 560 uuden ARA-asunnon rakentaminen

Uutinen 23.1.2018 klo 16.02

Vuoden 2017 alkava ARA-tuotanto koostuu 6 870 vuokra-asunnosta ja 1 730 asumisoikeusasunnosta.

Vuokra-asunnot jakautuvat rahoitusmuodon mukaan:

  • 2 970 normaaliin vuokra-asuntoon (40 vuoden korkotuki)
  • 2 610 erityisryhmien vuokra-asuntoon (40 vuoden korkotuki)
  • 400 vuokra-asuntoon (10 vuoden korkotuki)
  • 840 takauslainoitettuun[1] vuokra-asuntoon

Vuoteen 2016 verrattuna ARA-tuotanto lisääntyi 660 asuntoa (+ 8 %). Normaalien vuokra-asuntojen määrä lisääntyi 690 asunnolla (+ 30 %) ja asumisoikeusasuntojen määrä 80 asunnolla (+ 5 %).

Takauslainoitettujen vuokra-asuntojen määrä laski 140:llä (- 14 %).

Vuoden 2017 ARA-tuotannosta 85 % kohdistui kasvukeskuksiin. Helsingin seudun MAL-kuntien osuus oli 50 %. Asumisoikeusasunnoista yli 60 % tulee Helsingin seudulle.

Vapaarahoitteista tuotantoa aloitettiin vuonna 2017 noin 35 000 asuntoa. ARA-tuotannon osuus vuoden 2017 alkavista asunnoista on 20 %.

ARA-tuotanto 2017
Alkava ARA-tuotanto 2017.
 
 


 

 


 

 

Lue lisää ARA-tuotannosta

 
.

[1]
Takauslainoja eivät koske vuokra- tai asiakasvalintarajoitukset, mutta niihin liittyy velvoite pitää asunnot vuokrakäytössä takauksen kestoajan, joka on 20-30 vuotta.