Uusien korkotukilainojen tukiehdot paremmiksi

Uutinen 19.6.2018 klo 14.17

Vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tuotantoa koskeva 40 vuoden ns. pitkä korkotukimalli uudistuu 1.7.2018. Mallilla tuetaan kohtuuhintaisten, sosiaalisin perustein valituille asukkaille tarkoitettujen vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakentamista, hankintaa ja perusparantamista sekä erityisryhmille tarkoitettujen vuokra-asuntojen tuotantoa.

Uusien korkotukilainojen ehdot paranevat monella tavalla:

  • Lainanlyhennysohjelma muuttuu nykyistä etupainotteisemmaksi, joten lainat maksetaan nykyistä nopeammin pois.
  • Korkotukilainojen lainoitusosuus nousee enintään 95 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.
  • Lainansaajien maksettavaksi jäävä koron omarahoitusosuus alennetaan pysyvästi 2,5 %:iin   ja
  • korkotuen maksuaika pitenee.  

Tukiehtojen muutokset tehdään asetuksella, joka tulee voimaan samaan aikaan kuin lakimuutokset. Vuokra-asuntojen hankintaan tarkoitettuja korkotukilainoja voidaan jatkossa kohdistaa myös kasvukeskusalueille.

Muutoksia hallinnollisissa menettelyissä

Heinäkuun alussa muutetaan ja yksinkertaistetaan myös hallinnollisia menettelyjä. Muutokset koskevat sekä uusia että olemassa olevia korkotukilainoja ja aiemmin myönnettyjä aravalainoja.

ARA-vuokra-asuntojen luovuttamista ja luovutushintaa koskevia säännöksiä muutetaan siten, että asuntojen enimmäisluovutushintaa ei enää vahvisteta konsernin sisäisissä kaupoissa eikä lainansaajien omarahoitusosuuksien alkuperää tarvitse luovutusvaiheessa selvittää.

Jatkossa lupa ARA-asuntojen käyttötarkoituksen muutokseen muuksi kuin asuinkäyttöön tarkoitetuksi (esim. toimistoksi tai päiväkodiksi) haetaan ARAlta. Aiemmin luvat haettiin kunnilta.

Heinäkuun alusta 2018 alkaen hyväksytyissä korkotukilainoissa kielletään tuleviin korjauksiin varautuminen.

 
ARA julkaisee päivitetyt vuokranmääritys-, käyttövastike- ja asukasvalintaoppaat heinäkuun 2018 alussa. Löydät päivitetyt oppaat täältä.