Säynätsalon Iltatuuli Oy:tä koskeva tarkastus

Uutinen 9.11.2018 klo 15.59

Säynätsalon Iltatuuli Oy on rakennuttanut 2015­-2017 kaksi ARA-rahoitteista kerrostaloa Jyväskylässä sijaitsevassa Säynätsalon kaupunginosassa. ARA on myöntänyt kumpaankin kohteeseen korkotukilainaa ja hyväksynyt valtion takauksen.

Iltatuuli Oy haki ARAlta hyväksyntää merkittävälle korkotukilainan lisäykselle sen jälkeen, kun jälkimmäinen edellä mainituista kohteista valmistui elokuussa 2017. ARA ei hyväksynyt lisäystä, vaan päätti suorittaa yksityiskohtaisen tarkastuksen kumpaankin kohteeseen. Tarkastuksessa käytiin läpi kaikki rakentamisesta syntyneet kustannukset.

ARA havaitsi tarkastuksessa, että huolimatta suuresta rakentamiskustannusten ylityksestä, ei urakoitsijalle oltu maksettu sopimuksen mukaista palkkiota. Sen sijaan rakennuttajana yhtiönsä kautta toimineelle Säynätsalon Iltatuuli Oy:n toimitusjohtajalle oli maksettu rakennuttamispalkkiot huomattavasti enemmän kuin ARAn päätöksessä oli hyväksytty. Lisäksi tarkastuksessa tuli esiin, että yhtiön omistajayhdistyksille oli maksettu merkittävä määrä sellaisia eriä, joita ei olisi ARAn päätösten mukaan saanut maksaa.

ARA teki tarkastuksen perusteella uudet päätökset, joissa se eritteli ne kustannukset, jotka voidaan kattaa valtion takaamalla korkotukilainalla. Koska tällaisia kustannuksia oli selvästi vähemmän kuin Iltatuuli oli ARAlle aiemmin ilmoittanut, peritään huomattava määrä korkotukilainasta takaisin. ARAn jatkotoimenpiteet ovat käynnissä.

 

ARA ohjaa ja valvoo valtion tuella rahoitettujen asuintalojen omistajien toimintaa. Tavoitteena on varmistaa valtion tuen kohdentuminen asukkaille ja että vuokrataloyhteisöjen toiminta on säännösten, määräysten ja ohjeiden mukaista. Yleishyödyllisiksi nimettyjä yhteisöjä on noin 600.