Muutoksia ARAn asuntomarkkinaselvityksen tietojen keräämiseen

Uutinen 29.10.2018 klo 9.59

 
ARA-asuntojen markkinatilannetta koskevia tietoja ei vuonna 2018 kerätä kunnilta, vaan suoraan ARA-asuntoja omistavilta yhteisöiltä. Tiedot kerätään yhteisöiltä ARAn valvontatietokyselyn yhteydessä alkuvuoden 2019 aikana.

Tietojen perusteella ARA laatii asuntomarkkinakatsauksen vuokra-asuntomarkkinoiden kunnittain. Asuntomarkkinakatsauksen sisältämiä tietoja ovat mm. ARA-asunnonhakijoiden ja asunnon saaneiden määrät, ARA-asuntojen käyttöasteet ja vaihtuvuus sekä tyhjien ARA-asuntojen lukumäärät kunnittain.

Muutoksen mahdollistaa vuonna 2017 käyttöönotettu ARAn verkkoasiointipalvelu, jonka avulla ARA-yhteisöjen asuntokanta- ja vuokratietojen kerääminen helpottuu.

Muutoksen vaikutukset ja hyödyt

Muutos vähentää kuntien työmäärää, kun asuntomarkkinatietoja ei tarvitse erikseen kerätä usealta kunnan alueella toimivalta ARA-yhteisöltä.

Muutos helpottaa myös ARA-yhteisöjen toimintaa, kun osittain samoja tietoja ei tarvitse toimittaa erikseen kuntaan ja myöhemmin ARAlle.

Kunnan tai ARA-yhteisön ei tarvitse arvioida loppuvuoden kehitystä, kun tiedot asuntomarkkinakatsaukseen saadaan koko kalenterivuodelta.

Erityisryhmien asuntomarkkinatiedot voidaan käsitellä omina ryhminään normaalien vuokra-asuntojen ohella

Asunnottomuustiedot kunnilta

Asunnottomuustiedot kerätään edelleen kunnilta. Vuoden 2018 asunnottomuuskysely lähetetään kunnille vastattavaksi verkkokyselynä marraskuun alussa. Kysely tehdään yhteistyössä Y-säätiön kanssa.