Asumisoikeusasuntojen kysynnässä suuria alueellisia eroja

Uutinen 10.12.2018 klo 15.49

  
Elokuussa 2018 Suomessa oli 47 100 asumisoikeusasuntoa (ASO-asuntoa). Asuntoja on 47 kunnassa. ASO-asunnot keskittyvät suuriin ja kasvaviin kaupunkeihin ja niiden kehyskuntiin. Pääkaupunkiseudulla on 45 % Suomen ASO-asunnoista. ARA-asunnoista 11 % on asumisoikeusasuntoja.

ARAn tuoreessa asuntomarkkinakatsauksen mukaan asumisoikeusasuntojen kysynnässä on suuria alueellisia eroja. Kuntien ASO-markkinatilannetta arvioidaan ASO-indeksillä. Se perustuu lunastettujen asuntojen osuuteen sekä asumisoikeuksien vaihtuvuuteen. Koko maassa lunastettujen ASO-asuntojen osuus ja ASO-vaihtuvuus paranivat hieman edellisvuoteen verrattuna, mutta kuntatasolla erot olivat suuria.

Kireä markkinatilanne on vain Helsingissä. Tasapainoiset markkinat vallitsevat Espoossa, Vantaalla ja Tampereella sekä 7 pienemmässä kunnassa. Ylitarjontaa tai merkittävää ylitarjontaa esiintyy 20 kunnassa.  

Käyttövastikkeiden nousu oli maltillista

ASO-asuntojen käyttövastikkeet nousivat koko maassa 0,3 % vuodesta 2017. Käyttövastikkeet olivat vapaarahoitteisia vuokria edullisempia kaikissa suurissa kaupungeissa, minkä lisäksi ne alittivat ARA-vuokrat lähes kaikissa suurissa kaupungeissa.
 

Keskikäyttövastikkeet ja vuokrat suurissa kaupungeissa 2018:

Keskikäyttövastikkeet ja vuokrat suurissa kaupungeissa 2018

**) Lähde: Kela ja ARA

Lue lisää juuri julkaistusta ARAn asuntomarkkinakatsauksesta, joka käsittelee asumisoikeusasuntojen markkinatilannetta kunnissa: