ARA-asuntojen kysyntä kasvoi suurissa kaupungeissa

Uutinen 13.4.2018 klo 8.00

  
ARA-asuntoja jonotti vuoden 2017 lopulla 94 000 kotitaloutta. Määrä kasvoi 3,1 % vuoteen 2016 verrattuna. Hakijoiden määrä kasvoi pääkaupunkiseudun kunnissa, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Yhden hengen hakijoiden määrä koko maassa nousi ensimmäistä kertaa yli 60 %.

Vuonna 2017 ARA-asunnon sai 64 000 kotitaloutta, mikä on 0,7 % edellisvuotta vähemmän. Pääkaupunkiseudulla ARA-asunnon saaneiden määrä kuitenkin lisääntyi 18,0 %.

Helsingin vuokra-asuntomarkkinat olivat edelleen kireät, vaikka tilanne hieman parani edellisvuoteen lisääntyneen tarjonnan ansiosta. Espoon, Vantaan ja Kuopion markkinatilanne säilyi melko kireänä.

Vuokra-asuntomarkkinat kiristyvät Turussa

Turussa vuokramarkkinoiden tilanne kiristyi ja markkinaehtoiset vuokrat nousivat muuta maata nopeammin. Varsinais-Suomessa teollisuustyöpaikkojen voimakas kasvu on lisännyt vuokra-asuntojen kysyntää alueella.

Tyhjien ARA-asuntojen tilanne pahenee väestöltään vähenemissä kunnissa

Tyhjiä ARA-asuntoja oli vuoden 2017 lopulla 8 800. Määrä lisääntyi 10,7 % edellisvuodesta. Tyhjät ARA-asunnot lisääntyivät kuudentena vuonna peräkkäin.

 

ARAn tuore asuntomarkkinakatsaus käsittelee vuokra-asuntojen markkinatilannetta kunnittain. Tiedot perustuvat ARAn kunnilta keräämiin tietoihin.