ARA päätti investointiavustusvarauksista erityisryhmien asuntojen rakentamiseen tai korjaamiseen

Uutinen 31.1.2018 klo 13.24

ARA on tehnyt avustusvaraukset 30 hankkeelle yhteensä 943 erityisryhmien vuokra-asunnon rakentamiseen tai peruskorjaamiseen. Avustusvarausten yhteismäärä on suuruudeltaan 33 miljoonaa euroa.  Avustuksia haettiin 84 miljoonan euron edestä 54 hankkeeseen.  Hakumäärä oli selvästi edellisvuotta pienempi johtuen osaltaan siitä, että opiskelija- ja nuorisohankkeissa siirryttiin syksyllä jatkuvaan hakuun. Opiskelijahankkeille tehtiin syksyllä 47 miljoonan euron varaukset.  

Avustusten painopiste on ikääntyneiden asunnoissa, jotka saivat 2/3 avustuksista. Ikääntyneiden hankkeissa painopiste oli viime vuoden tapaan seniori- ja tukiasumisessa.

UUDET AVUSTUSVARAUKSET KÄYTTÄJÄRYHMITTÄIN

  • Ikääntyneet 21,7 M€ (678 as.)
  • Kehitysvammaiset (+autismi) 7,5 M€  (93 as.)
  • Nuoret 2,3 M€  (153 as.)
  • Päihdekuntoutujat 1,5 M€  (19 as.)
     
  • YHTEENSÄ 33 M€  (943 as,)
    Lisäksi syksyn opiskelijahankkeet 47,0 milj. euroa (2 251 as.)

Kunnat tai muut julkisyhteisöt saivat avustusvarauksista 10 M€ (30 %), säätiöt ja yhdistykset 14 M€ (42 %) ja  yritykset  9 M€ (28 %).

ARA siirtyy 1.2.2018 alkaen kaikissa erityisryhmähankkeissa jatkuvan haun menettelyyn. Jatkuvassa haussa voidaan joustavasti valita edellytykset täyttäviä tarpeellisia hankkeita tuen piiriin ympäri vuoden, mikä on ollut myös monien hakijoiden toiveena.

Erityisryhmien investointiavustusvarauksen saaneet ja hylätyt hankkeet 

Lisätietoja:

apulaisjohtaja Markku Aho, p. 029 525 0842
erityisasiantuntija Saara Nyyssölä, p. 029 525 0853