ARA antoi Nuorisosäätiölle jatkoaikaa toimenpiteiden toteuttamiseen

Uutinen 7.3.2018 klo 14.11

ARA antoi 19.10.2017 päätöksen, jolla Nuorisosäätiöltä edellytettiin konkreettisia toimenpiteitä, joilla korjataan yleishyödyllisyyssäännösten vastaiset asiat. ARA antoi tuolloin säätiölle aikaa 14.2.2018 saakka selviytyksen antamiseen tehdyistä toimenpiteistä. Säätiö toimitti selvityksen määräajassa. Sen mukaan säätiö on käynnistänyt toimenpiteet, mutta ne ovat viivästyneet.

ARAn 26.2.2018 tekemässä uudessä päätöksessä Nuorisosäätiölle on myönnetty lisäaikaa edellytettyjen toimenpiteiden toteuttamiseen 29.3.2018 saakka, jolloin Nuorisosäätiön on toimitettava uusi selvitys toimenpiteiden etenemisestä.