Rakennetaanko tehostettua palveluasumista liikaa?

Uutinen 12.9.2017 klo 16.13

ARAn ensimmäisessä erityisryhmien asuntomarkkinakatsauksessa käsitellään mm. ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asuntojen kysyntää, tarjontaa ja tulevaisuuden näkymiä niin ARA- kuin vapaarahoitteisenkin tuotannon osalta. ARAn katsauksen perusteella vapaarahoitteisten erityisryhmäasuntojen käyttöasteet ovat heikot ikääntyneiden tehostetussa palveluasumisessa, kehitysvammaisten sekä mielenterveyskuntoutujien asumisessa.

Erityisryhmien rakentamisbuumi jatkuu edelleen voimakkaana, sillä suunnitteilla tai rakenteilla on yli 11 000 erityisryhmien asuntoa (opiskelija-asunnot eivät sisälly). Niistä 5 200 ARA-rahoitteista ja 6 100 vapaarahoitteista asuntoa. Runsas asuntotuotanto on edesauttanut laitospaikkojen vähentämistavoitteita, mutta samalla se on johtanut tehostetun palveluasumisen ylitarjontaan useilla alueilla.