Nuorisosäätiö ryhtynyt toimiin, ARA antanut käskyn

Uutinen 19.10.2017 klo 14.22

Nuorisosäätiö on toimittanut ARAlle selvitykset siitä, miten sen toiminta korjataan vastaamaan arava- ja korkotukilain yleishyödyllisyyssäännöksiä. ARA on hyväksynyt Nuorisosäätiön esittämät toimenpiteet ja asettanut niille aikataulut sekä antanut korkotukilain 26 §:n 3 momentin ja aravalain 15 C §:n 3 momentin mukaisen käskyn.

ARA vaatii, että Nuorisosäätiö antaa ARAlle selvitykset 14.2.2018 ja 14.8.2018 mennessä tehdyistä toimenpiteistä.

Lue lisää: Korkotukilain 26§:n 3 momentin ja aravalain 15 C:n 3 momentin mukainen käsky 

Toiminta korjattava

ARA käynnisti Nuorisosäätiön tarkastuksensa keväällä 2016 yleishyödyllisyysvalvonnan yhteydessä tehtyjen sijoitustoimintaa koskevien havaintojensa sekä YLEn esille tuomien säätiön hallintoa ja sijoitustoimintaa koskevien havaintojen perusteella. Tarkastusta laajennettiin myöhemmin tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n tekemällä erityistarkastuksella. Näiden havaintojen perusteella Nuorisosäätiön toiminnan todettiin rikkovan merkittäviltä osin yleishyödyllisyyttä koskevaa lainsäädäntöä ja sen toiminnan todettiin olevan arava- ja korkotukilain säännösten vastaista. Tällöin ARA käynnisti laissa säädetyt toimenpiteet 30.6.2017.

Lue lisää: ARAn tiedote 30.6.2017