Asumisoikeusasuntojen määrä ylitti 45 000

Uutinen 16.11.2017 klo 15.36

  
Elokuussa 2017 asumisoikeusasuntoja oli Suomessa 45 300. Niiden osuus ARA-asuntokannasta on noin 11 %. Suurin osa asunnoista on pääkaupunkiseudulla (44 %).

Asumisoikeusasuntoja on 47 kunnassa, joiden markkinatilanteissa on suuria eroja. ARAn selvityksessä markkinatilannetta arvioidaan ASO-indeksillä, joka perustuu lunastettujen asuntojen osuuteen sekä asumisoikeuksien vaihtuvuuteen. Koko maan tasolla lunastettujen (7,1 %) ja tyhjien (0,9 %) ASO-asuntojen määrä pieneni, mutta vuokrattujen (5,4 %) asuntojen määrä jatkoi kasvua.

Käyttövastikkeiden nousu oli maltillista

Käyttövastikkeet nousivat keskimäärin 0,5 % koko maassa edellisvuoteen nähden. Käyttövastikkeet olivat vapaarahoitteisia vuokria edullisempia kaikissa suurissa kaupungeissa, minkä lisäksi ne alittivat ARA-vuokrat melkein kaikissa suurissa kaupungeissa. 

  
Lue lisää juuri julkaistusta ARAn asuntomarkkinakatsauksesta, joka käsittelee asumisoikeusasuntojen markkinatilannetta kunnissa.

 
Aloitetut asumisoikeusasunnot ja niiden osuus ARA-tuotannosta 2000-luvulla
Kuvio: aloitetut asumisoikeusasunnot ja niiden osuus ARA-tuotannosta 2000-luvulla.
Valtion tukemasta ARA-tuotannosta ASO-asuntojen osuus on 2000-luvulla ollut noin 20 %.  Vuonna 2017 alkaa noin 1 800 ASO-asunnon rakentaminen.