ARAn ylijohtaja kutsuttu sosiaalisen asumisen osuuskuntamallin selvityshenkilöksi

Uutinen 24.1.2017 klo 9.30

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen on asettanut ARAn ylijohtajan, Hannu Rossilahden selvityshenkilöksi, jonka tehtävä on selvittää asunto-osuuskuntamallin soveltuvuutta sosiaalisen asuntotuotannon edistämiseen. 

Tehtävänä on kartoittaa, olisiko Suomessa tarvetta valtion tukemalle asunto-osuuskuntamallille ja miten tällainen malli voisi toimia; soveltuuko nykyinen valtion tukemaa asuntotuotantoa koskeva lainsäädäntö asunto-osuuskuntamuotoon vai olisko lainsäädäntöä tarpeen muuttaa. Rossilahti selvittää myös, tulisiko valtion väliaikaisesti tukea vapaarahoitteisen asunto-osuuskuntamallin liikkeelle lähtöä tai muuten myötävaikuttaa uusien asunto-osuuskuntien syntyyn.

Toimeksiannon taustalla on Pellervon taloustutkimuksen (PTT) selvitys uudesta yhteisöllisen rakentamisen ja asumisen asunto-osuuskuntamallista. Malli toimisi osuustoiminnan periaatteiden mukaisesti, ja se voisi monipuolistaa asumisen vaihtoehtoja, lisätä asuntojen tarjontaa ja laskea asuntojen hintatasoa. PTT:n luoma malli sopisi kuitenkin ensisijaisesti vapaarahoitteiseen ja markkinaehtoiseen asuntotuotantoon.

Rossilahden selvitys valmistuu maaliskuun loppuun mennessä, ja se laaditaan vuorovaikutuksessa asuntoalan keskeisten toimijoiden kanssa.