ARAlta investointiavustusvarauksia yli 4 300 erityisryhmien asunnon rakentamiseen tai korjaamiseen

Uutinen 3.2.2017 klo 13.10

ARA on tehnyt avustusvaraukset 75 hankkeelle yhteensä 4 321 erityisryhmien vuokra-asunnon rakentamiseen tai peruskorjaamiseen. Avustusvarausten yhteismäärä on suuruudeltaan 92 miljoonaa euroa.  Avustuksia haettiin 145 miljoonan euron edestä 102 hankkeeseen ja 74 % hankkeista sai varauksen.

Yli puolet avustuksista menee  vanhusväestön asuntoihin. Tänä vuonna haetuissa hankkeissa painopiste on ikääntyneiden tukiasumisessa aiemman tehostetun palveluasumisen sijaan. Toinen muutos oli, että 61% avustusvarauksen saaneista  ikääntyneiden asunnoista kohdentui perusparantamiseen ja korvaavien asuntojen rakentamiseen. 

Muita suurimpia avustusten saajaryhmiä ovat kehitysvammaisten ja opiskelijoiden hankkeet.

UUDET AVUSTUSVARAUKSET KÄYTTÄJÄRYHMITTÄIN

  • Vanhusväestö 54,2 M€ (1 393 as.)
  • Kehitysvammaiset (+autismi) 12,1 M€ (187 as)
  • Opiskelijat 20,0 M€ (2 481 as.)
  • Mielenterveyskuntoutujat 1,7 M€ (43 as.)
  • Nuoret 3,2 M€ (197 as.)
  • Päihdekuntoutujat 0,8 M€ (20 as.)
  • YHTEENSÄ 92 M€

Kunnat tai muut julkisyhteisöt saivat avustusvarauksista 42 M€ (46 %), säätiöt ja yhdistykset 34 M€ (37 %) ja  yritykset 16 M€ (18 %).

Hankkeiden valinnassa tärkein kriteeri on kohteen erityisryhmälle laatuvaatimukset täyttävien asuntojen pitkäaikainen käyttötarve paikkakunnalla.  Lisäksi valituilla hankkeilla tuetaan siirtymistä laitoshoidosta avohoitoon. Etusijalla ovat olleet kaikkein vaikeimmassa asuntotilanteessa olevat. Näitä ovat kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujat ja muistisairaat vanhukset. Opiskelija-asuntoja rakennetaan pääkaupunkiseudun lisäksi muun muassa Joensuuhun.

Varauksen saaneet ja hylätyt hankkeet:
Liite: erityisryhmien investointiavustus 2017


Lisätietoja:
apulaisjohtaja Markku Aho, p. 029 525 0842
erityisasiantuntija Saara Nyyssölä, p. 029 525 0853