ARA-kohde Onnelanpolku on Suomen ensimmäinen sertifioitu passiivikerrostalo

Uutinen 26.1.2017 klo 16.09

Lahtelaiselle Palvelukeskus Onnelanpolulle on myönnetty Suomen ensimmäinen saksalaisen Passive House Instituten sertifikaatti. Sertifikaatti myönnetään rakennuksille, jotka täyttävät lämmitysenergian, jäähdytyksen, tiiviyden ja primäärienergian kulutuksen kriteerit.

Palvelukeskuksen on rakennuttanut Lahden Vanhusten asuntosäätiö ja hanke on saanut ARAlta kehittämisrahaa, erityisryhmien investointiavustusta sekä korkotukilainaa. Kohteen ovat toteuttaneet Caverion ja YIT.

Onnelanpolku on ensimmäinen laaja palvelutalohanke, jonka energiaratkaisu perustuu monipuoliseen uusiutuvan energian käyttöön, erittäin hyvään energiatehokkuuteen sekä ilmais- ja hukkaenergiavirtojen tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Energiankulutuksessa on saavutettu kahden vuoden seurantajaksolla kokonaisuutena asetetut tavoitteet. Onnelanpolussa saadut kokemukset antavat hyvän pohjan tulevien passiivitalojen suunnittelulle.

Katse tulevaisuuteen

Onnelanpolun lähtökohta oli korjausikään tulleiden betonikerrostalojen peruskorjaaminen. Pohdinnan jälkeen päädyttiinkin uudisrakentamiseen, jolloin rakennusurakka alkoi kolmen vanhan kerrostalon purkamisella. Niiden tilalle rakennettiin uusi komea monipuolinen palvelukeskus.

ARAn ylijohtaja Hannu Rossilahti pitää Onnelanpolkua yhtenä ARAn viime vuosien keskeisistä hankkeista. ”Hanke osoittaa kauaskatseisuutta, ennakkoluulottomuutta ja rohkeutta. Tämä on oivallinen esimerkki siitä, että peruskorjaushankkeessa ei katsota vain olemassa olevien rakennusten kuntoarvioita vaan tarkastellaan alueen tarpeita laajemmasta näkökulmasta kauas tulevaisuuteen”.

”Jo suunnittelun alkuvaiheessa pyrittiin hanskaamaan monta asiaa yhtä aikaa: tontin tehokas käyttö, rakennusten energiatehokkuus ja tulevan palvelukeskuksen monipuoliset palvelut ja älyominaisuuksien hyödyntäminen. Ja esteettömyyttä on pohdittu ja toteutettu laaja-alaisesti, ei ainoastaan fyysistä ympäristöä ajatellen”. Näin kuvailee hankkeen toteuttajan, Lahden Vanhusten asuntosäätiön toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen.

”Onnelanpolun perusajatus on elämänkaariasuminen: voi muuttaa melko toimintakykyisenä sisään ja vanheta vireässä toimintaympäristössä”, Mäkinen sanoo.  

Onnelanpolun atrium
 
Onnelelanpolku