Yhdyskuntien uudistaminen -projekti käynnistyy

Uutinen 13.6.2016 klo 14.29

Tule mukaan kehittämään tulevaisuuden asumista! ARAn Yhdyskuntien uudistaminen -projekti tarjoaa kunnille hyvän ja puolueettoman kehittämisalustan, asiantuntija-apua ja verkostoja asumisen kehittämiseen.

Kukin projektiin osallistuva toimija voi valita omien tarpeidensa mukaisesti sopivat teemat hankkeilleen seuraavista alueista:

 1. Kiinteistökanta kestävään kuntoon
  Vanhan asuntokannan monipuolinen kehittäminen, uudistaminen ja sopeuttaminen nykyiseen tilanteeseen ja tulevaisuuteen (esim. purkaminen, käyttötarkoituksen muutos, täydennysrakentaminen kysyntäpaikoille jne.). Haetaan kestäviä ratkaisuja ja malleja ARA-asuntokannan kehittämiseen ja  rahoitukseen. Edistetään asuntokannan monikäyttöisyyttä, joilla myös asuntoyhteisöjen talous saadaan kuntoon.           
   
 2. Malleja monipuoliseen asuntorakentamiseen
  Etsitään yhteistyöhankkeilla ja pilotoinnilla ratkaisuja kohtuuhintaisen ARA-tuotannon ja monipuolisen asuntokannan rakentamiseen. Edistetään esimerkiksi moduuli­rakentamista, mallitalohankkeita ARA-tuotannossa sekä korjausrakentamista.
   
 3. Monipuolinen ja tehokas alueiden uudistaminen
  Kehitetään uusia avauksia täydennysrakentamiseen. Edistetään monipuolista asunto­tuotantoa ja kokonaisvaltaista kiinteistökannan alueellista uudistamista. Mallinnetaan esimerkiksi Mellunmäki-korttelihankkeen ja Vartiosaaren suunnittelukilpailun tuloksia.
   
 4. Puhdasta energiaa alueellisilla ratkaisuilla
  Alueellisilla uusiutuvan energiantuotannon ja varastoinnin pilottihankkeilla, joilla edistetään elinkaaren aikaisten asumiskustannusten kohtuuhintaisuutta. Pilotoidaan Vartiosaaren suunnittelukilpailun energiaselvityksen malleja ja edistetään Nollaenergia-asuntoalueet 2020 -hankkeita.
   
 5. Terveissä kodeissa kulut kurissa
  Innovatiivisilla pilottihankkeilla edistetään kestävää kiinteistön pitoa, kotona asumista olemassa olevassa asuntokannassa sekä asumisen terveellisyyttä ym.
   
 6. Tehokkuutta kuntien strategiseen asumisen suunnitteluun
  Asuntostrategian kytkeminen kunnan laajempaan strategiseen suunnitteluun, kaavoitukseen, maankäyttöön ja vanhan asuntokannan monipuoliseen kehittämiseen.

ARA jalkautuu kuntiin ja vuokrataloyhteisöihin kehittämishankkeiden eteenpäin viemiseksi. Yhteiset seminaarit ja työpajat toimivat projektiin osallistuvien kokemustenvaihtofoorumeina.
 

Ilmoittaudu mukaan Yhdyskuntien uudistaminen -projektiin täyttämällä linkin takana oleva lomake.

Yhk_uudistaminen_logo_vaa