Vuokratalojen jälkilaskelma lisää läpinäkyvyyttä

Uutinen 16.11.2016 klo 14.06

ARA on julkaissut vuokrataloyhteisöjen jälkilaskelmamallin. Jälkilaskelma osoittaa, miten vuoden vuokratuotot ovat riittäneet kattamaan vuoden kulut ja onko vuokrista syntynyt yli- tai alijäämää. Tarkoituksena on osoittaa, että vuokrilla on katettu vain sellaisia menoja, jotka ovat omakustannusvuokraa koskevien säännösten mukaisia. Laskelma lisää kustannusten läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta sekä asukkaiden ja valvovan viranomaisen tiedonsaantia. Jälkilaskelmien laatimisella myös vuokrataloyhteisöt itse voivat varmistua siitä, että vuoden vuokratuotot ovat riittäneet kattamaan vuoden kulut.

Jälkilaskelman laatimisvelvollisuus

Korkotukilain ja aravarajoituslain mukaan vuokratalon omistajan laadittava tilikaudelta tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä kirjanpitoonsa perustuva, koko yhteisöä koskeva ja tasausryhmittäin tehtävä jälkilaskelma. Jälkilaskelmien laatimisvelvollisuuden taustalla on tavoite edistää asumiskustannusten kohtuullisuuden toteutumista valtion tukemassa asuntokannassa.

Jälkilaskelmasta on käytävä ilmi,

  1. paljonko vuokria on peritty;
  2. mitä menoeriä on katettu vuokrilla;
  3. paljonko tuleviin perusparannus-, ylläpito- ja hoitotoimenpiteisiin on kerätty varoja ja miten niitä on käytetty;
  4. paljonko tilikaudelta on syntynyt rahoitusylijäämää tai -alijäämää;
  5. paljonko edellisiltä tilikausilta on syntynyt rahoitusylijäämää tai -alijäämää.

(ks. korkotukilaki (604/2001) 13 c § ja aravarajoituslaki (1190/1993) 7 c §)

Jälkilaskelman osoittama yli- tai alijäämä vähennettynä varautumiseen kerätyillä varoilla on otettava huomioon seuraavien vuosien vuokria määritettäessä, jotta varmistetaan omakustannusperiaatteen toteutuminen. ARAn suosituksen mukaan yli- tai alijäämän voi tarvittaessa jakaa noin 3 - 5 vuodelle, jotta vuokrien kehitys pysyy tasaisena.

Jälkilaskelma on laadittava vuodelta 2017

Ensimmäinen uuden säännöksen edellyttämä jälkilaskelma on laadittava tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä vuoden 2017 aikana alkavasta tilikaudesta lähtien. Jälkilaskelman laatimisessa tulisi käyttää ARA:n jälkilaskelmamallia, joka perustuu Kirjanpitolautakunnan asunto-osakeyhtiöille tarkoitettuun jälkilaskelmamalliin. Yhteisö voi esittää jälkilaskelman myös oman laskelmapohjan/-pohjien mukaisesti, kun sisältö täyttää lain edellytykset ja vastaa ARAn jälkilaskelmamallin sisältöä.

Siirry ARAn jälkilaskelmamalliin