VVO:n ja Y-Säätiön välistä kauppaa koskevan asian käsittely ARAssa vielä kesken

Uutinen 14.1.2016 klo 16.45

  
VVO-konserni ja Y-Säätiö tiedottivat 12.1.2016 tehneensä kaupan, jolla 8 631 asuntoa siirtyy VVO:lta Y-Säätiölle. Käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisten asuntojen kauppa vaatii luovutuksensaajan nimeämisen ja kauppahinnan vahvistamisen ARAlta. ARAssa asian käsittely on vielä kesken ja päätöksiä ei ole tehty. Tästä syystä VVO:n ja Y-Säätiön tekemä kauppa on ainakin toistaiseksi mitätön.

ARA selvittää tapauksen yksityiskohdat, jonka jälkeen tehdään päätökset asiasta. Koska kyseessä on käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisten ARA-asuntojen mahdollisesta kaupasta, eivät omistajanvaihdos ja siihen liittyvät toimenpiteet vaikuta asukkaan asemaan ja kaikki vuokrasopimukset ovat voimassa entisellään.

VVO Asunnot Oy ja Y-Säätiö ovat ARAn yleishyödylliseksi nimeämiä yhteisöjä. Y-Säätiön toimialana on vuokrata asuntoja sosiaalisin perustein tavoitteena asukkaiden hyvät sekä turvalliset asuinolot kohtuullisin kustannuksin.