VVO:n ja Y-Säätiön asuntokauppa etenee säädösten mukaisesti

Uutinen 22.9.2016 klo 14.28

Julkisuudessa on keskusteltu ARAn toiminnasta VVO:n ja Y-Säätiön tytäryhtiön välisessä asuntokaupassa. Tapaus herättää kiinnostusta, sillä kyseessä on yksi suurimmista ja kauppahinnaltaan huomattavimmista arava- ja korkotukikiinteistöjen kaupoista. Koska asuntokauppa tehtiin kiinteistökohtaisesti, on ARAssa käsitelty peräti 180 yksittäistä kauppaan liittyvää hakemusta.

ARAn suosittelema kauppatapa, jossa koko VVO Asunnot Oy:n osakekanta olisi myyty, olisi ollut asukkaiden kannalta edullisin.

ARA ei olisi voinut lain mukaan estää kauppaa, vaikka tätä jo viime vuoden puolella julkisuudessa vaadittiin. ARA teki lainmukaisen tehtävänsä, joka oli määrittää enimmäiskauppahinta ja vahvistaa luovutuksensaaja. ARA ei lain mukaan voi ottaa kauppahintaa hyväksyessään huomioon mahdollisia käyttämättömiä korjaussäästöjä.

Uutisoinnin mukaan ARA olisi hävittänyt pysyvästi säilytettäväksi luokiteltuja asiakirjoja, ja löytänyt ne myöhemmin. VVO:n tietopyyntö ajoittui ARAn laajaan arkiston muuttoon Helsingistä Lahteen. Kun samaan aikaan myös arkistonhoitaja oli poissa, eivät hakemusasiaa käsitelleet virkamiehet löytäneet asiakirjaa, jonka tulkittiin kadonneen. Arkistonhoitajan palattua ko. asiakirja löytyi heti ja se toimitettiin VVO:lle. Viivästynyt asiakirjan toimittaminen ei vaikuttanut asian käsittelyn sisältöön eikä lopputulokseen.

Kyseistä kauppaa koskeva prosessi etenee ARAssa. ARA on hyväksynyt osittain VVO:n oikaisuvaatimuksen kaupan ensimmäistä osaa koskien. Päätöksestä ei ole valitettu. Kaupan toisen puolen osalta VVO:n oikaisuvaatimuksen käsittely on ARAssa vielä kesken.

ARAn tehtävänä on valvoa asumisen tukien oikeaa ohjautumista ja sitä, että toiminnasta saatava tuotto on enintään säännellyn suuruista. Myyjällä on luonnollisesti aina oma intressi kauppahinnan osalta. Kauppaa sääntelevä lainsäädäntö on vanhentunutta, ja se on suunniteltu ensisijassa yksittäisten talojen myyntitapauksiin.

Huoli toimijan oikeusturvasta on turha, sillä ARA antaa ratkaisuissaan perustellun päätöksen, johon voi hakea oikaisua. Tästä voi valittaa edelleen hallinto-oikeuksiin. Suomessa toimijoiden ja kansalaisten oikeusturva on hyvin järjestetty ja varmistettu.