Uudella 10 vuoden korkotukimallilla lisää kohtuuhintaisia ARA-asuntoja

Uutinen 13.5.2016 klo 14.07

Hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen uudesta 10 vuoden korkotukimallista valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon. Sillä halutaan saada vauhtia kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamiseen. Esitys on osa hallituksen kärkihanketta asuntorakentamisen lisäämiseksi.

Tukimalli monipuolistaisi ARA-vuokra-asuntotuotannon rahoitusvaihtoehtoja sekä lisäisi kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjontaa kasvukeskuksissa. Malliin liittyisi myös valtion takaus. Tukimalli olisi avoin kaikille tukiehdot täyttäville ja niihin sitoutuville toimijoille.

Esitys pohjautuu pitkälti selvitysmiehenä toimineen ARAn ylijohtaja Hannu Rossilahden marraskuussa 2015 luovuttamaan ehdotukseen.