Muutoksia korjaus- ja energia-avustuksiin

Uutinen 28.9.2016 klo 12.52

Uusi laki asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista tulee voimaan 1.1.2017, jolloin korjausavustusten käsittely siirtyy kunnilta kokonaan ARAan. Energia-avustuksia ei enää myönnetä.

Kunnissa korjaus- ja energia-avustusten kanssa työskenteleville järjestään muutoksista sähköinen infotilaisuus 29.11.2016. Tilaisuus on maksuton ja sitä on mahdollista seurata omalta koneeltaan. Lue lisää tilaisuudesta  

Avustusten käsittelyä varten ARAssa otetaan käyttöön uusi sähköinen järjestelmä. On kuitenkin edelleen mahdollista jättää hakemuksensa paperisena.

Hallituksen esityksen mukaan korjausavustuksella voidaan tukea (suluissa enimmäisavustusprosentti):

  1. hissin jälkiasentamista olemassa olevaan kerrostaloon ja liikkumisesteen poistamista asuinrakennuksessa (45 %)
  2. iäkkään tai vammaisen henkilön asunnon korjaamista kotona asumisen edistämiseksi (50 % /erityisestä syystä 70%).

Määrärahaa on esitetty 35 miljoonaa euroa edellä mainittuihin korjausavustuksiin.
 

Hissi- ja esteettömyysavustusten määrärahatilanne syyskuussa 2016

Vuodelle 2016 varatusta 24 miljoonan euron avustusmäärästä on syyskuun loppuun mennessä käytetty 20,4 miljoonaa, tämän lisäksi varauksia on 3,6 miljoonaa. 

Liikuntaesteen poistoon tarkoitetusta 1,5 miljoonan euron määrärahasta on jäljellä 0,55 miljoonaa.

Hissien jälkiasennuksiin syyskuun loppuun mennessä tehdyt päätökset ja varaukset sisältävät 222 hissiä. Avustusvarausta odottaa 88 hissiä.  

Uusia hakemuksia molempiin avustusmuotoihin otetaan vastaan ja päätöksiä tehdään niin kauan kuin määrärahaa riittää.