Lyhyellä korkotuella runsaasti kysyntää

Uutinen 28.9.2016 klo 14.08

Uuden lyhyen korkotuen hakemusmäärä ylitti nelinkertaisesti vuonna 2016 käytettävissä olevan korkotukivaltuuden (80 milj.). Tällä voidaan rakentaa noin 500 uutta vuokra-asuntoa.

Lyhytaikaisia korkotukilainahakemuksia vuokratalojen rakentamiseen saapui ARAaan hakuaikaan 21.9.2016 mennessä yhteensä 40 kappaletta. Hakemuksiin sisältyy yhteensä 292,3 miljoonan euron lainantarve 1970 asunnon rakentamiseksi. Hankkeiden mediaanikoko on noin 42 asuntoa ja asuntokohtainen mediaanihinta noin 148 400 euroa. Hakijoiden ilmoittamat arviot hankkeiden kuukauden neliövuokrista vaihtelivat 10,16–21,39 euron välillä.

Pääkaupunkiseudun kaupunkien osuus hakemuksista oli 35 prosenttia (14), lainamäärästä 49 prosenttia (143,9) ja asunnoista 44 prosenttia (868). Pääkaupunkiseudun lähialueen kaupunkien ja kuntien hakemuksia, lainoja ja asuntoja on kutakin noin 30 prosenttia osuus hankkeista. Turun seudun kaupunkien hankkeita on runsaat 10 prosenttia.

Lyhytaikaisten korkotukikohteiden hakijoissa oli useita toimijoita, jotka eivät ole aiemmin tuottaneet tai omistaneet valtion tukemia ARA-vuokra-asuntoja. Kunnilta tai muilta julkistahoilta ei tullut hakemuksia. Nyt toteutetun ensimmäisen hakukierroksen yhteydessä useat hakijat ovat todenneet tonttien puutteen rajoittavan hakemusten tekemistä.

ARAn hyväksymät hankkeet, joille korkotukivaltuutta ei riitä tämän vuoden valtuudesta, saavat lainapäätöksen vuoden 2017 korkotukivaltuudesta.