Korkotuki- ja takauslainojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016

Uutinen 15.1.2016 klo 13.22

Valtioneuvosto on hyväksynyt ARA-tuotannon hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelman vuodelle 2016. Korkotukivaltuuksia valtion tukemalle asuntotuotannolle on käytössä yhteensä 1170 miljoonaa euroa ja takauslainvaltuuksia 285 miljoonaa euroa.

Korkotukivaltuus mahdollistaa yhteensä noin 7 500 uuden asunnon rakentamisen ja 4 500 asunnon peruskorjaamisen. Valtuudet kohdennetaan pääosin vuokra-asuntotuotantoon ja asumisoikeusasuntuotantoa pienennetään hallitusohjelman mukaisesti. Asumisoikeusasuntoja voidaan valtuuksilla rakentaa noin 1 200 asuntoa. Takauslainojen valtuus mahdollistaa noin 2 000 uuden vuokra-asunnon rakentamisen.

Lue lisää ympäristöministeriön tiedotteesta...